Menu

Theo van den heuvel - oud student Bachelor Theologie

Kopafbeelding

Studeren doet je verwondering groeien over de diepgang van het Woord en maakt je bescheiden en hongerig naar meer.

In gesprek met Theo van den Heuvel

Echtgenoot, vader van een jong gezin, voormalig leider van Athletes in Action, mede oprichter van de 4e Musketier en binnenkort voorganger van de Vrije Baptistengemeente Groningen .

Op zaterdag 12 januari 2013 vond de jaarlijkse diplomering plaats op de leslocatie Steenwijk (tegenwoordig Meppel). Eén van de gediplomeerden was Theo van den Heuvel, die het het diploma Bachelor Theologie behaalde. De ETA legde hem enkele weken na zijn diplomering de volgende vragen voor …

Hoe ben je indertijd bij de ETA terechtgekomen?
Theo: Harmke en ik woonden en werkten in 2003-2004 voor Athletes in Action (sport –en evangelisatieprojecten wereldwijd) als STINTers (Short Term International) in Griekenland. Richting de zomer van 2004 werden we benaderd met de vraag of wij het leiderschap over Athletes in Action (AIA) Nederland wilden overnemen van Henk en Ruth Stoorvogel. Na een proces zijn we met overtuiging in dat leiderschap gesprongen. Met die sprong kwam ook het verlangen om dan de verdieping te zoeken in Gods Woord. Leiderschap over AIA betekent niet alleen organiseren en aansturen, maar ook geestelijke verantwoordelijkheid dragen. Meer draaglast vraagt om meer draagkracht. Meer verantwoordelijkheid vraagt om een sterker fundament.

We zijn toen gaan zoeken naar een gedegen theologische opleiding en kwamen bij de ETA uit. We hebben er geen seconde spijt van gekregen.

Hoe heb je de opleiding ervaren?
Theo: We hebben genoten van de opleiding: de passie van docenten, de verdieping en verbreding door studie van Gods Woord, het contact met andere studenten. Je ontwikkelt een leergierige lees- en luisterhouding, bouwt aan denkkaders en versterkt je vermogen om uit het Woord op te diepen wat de Geest erin heeft gelegd.
Tegelijk heb ik mijn momenten van frustratie gehad. Dat het eigenlijk helemaal niet te combineren was met een fulltime baan, een jong gezin, het mede-leiden van een stichting (de 4e Musketier) enzovoort… Dan komt het aan op karakter en discipline. Bovendien heb ik me wel eens positief gefrustreerd over de belofte die de ETA deed aan het begin van de opleiding: “Je kennis van Gods Woord zal toenemen”. Absoluut gezien klopt dat natuurlijk. Maar relatief gezien eigenlijk niet. De reden? Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Ik kreeg steeds meer zicht op wat ik nog niet wist, waarbij mijn toegenomen kennis als het ware bij in het niet viel.  Toen ik dit eens uitte in een college: “Mooie boel, jullie leren mij dat ik eigenlijk weinig weet”, heeft de docent mij hartelijk uitgelachen. “Dat is de houding!”, reageerde hij. Achteraf zie ik dat hij gelijk heeft gekregen. Studeren doet je verwondering groeien over de diepgang van het Woord en maakt je bescheiden en hongerig naar meer.

Wat voor werk doe je op dit moment?
Na ons werk bij Athletes in Action, heb ik twee jaar lang als pastor gemeentezorg mogen functioneren in de Vrije Baptistengemeente Groningen. Per 1 september zal ik daar de huidige voorganger opvolgen.

Zou je ditzelfde werk hebben kunnen doen zonder deze theologische opleiding van de ETA?
Nee, zeker niet. De opleiding is een theologische ‘must’ en vormt mede je karakter, denken en houding voor de bediening waarin ik mag staan.

Wat zou je als studietip mee kunnen geven aan huidige studenten?
Geniet. Geniet. Geniet. De combinatie kan soms pittig zijn met allerlei andere verantwoordelijkheden, maar de diepte-investering is het meer dan waard. Bovendien is het een voorrecht.

Er zijn tallozen op deze wereld die snakken naar een Bijbel, maar er geen hebben, die verlangen naar verdieping, maar geen kansen krijgen. Wij krijgen die kansen volop – het is onze taak om die te grijpen en dat niet alleen, om er ook van te genieten.