Menu

Marrie Molenaar - oud student Bachelor Theologie

Kopafbeelding

Mijn studie aan de ETA heeft mij geleerd om duidelijk onder woorden te brengen dat er maar één Weg is tot behoud, namelijk het geloof in de Here Jezus Christus.

Op bezoek bij oud ETA-student Marrie Molenaar in ‘De Tweede Mijl’
“Zonder de ETA had ik dit niet gedurfd”

Marrie Molenaar-de Koning ontving onlangs het ETA-diploma Bachelor Theologie. Tijdens haar studie aan de ETA ging ze aan het werk bij inloophuis ‘De Tweede Mijl’ in de Amsterdamse Jordaan, vanuit het verlangen om de kennis die zij ontving door te geven. Uiteindelijk voerde ze daar ook haar praktijkopdrachten uit. Ze werkt er nu bijna vijf jaar als vrijwilliger. We zochten haar daar op om een dagje mee te lopen...

Bij binnenkomst is Marrie, samen met andere vrijwilligers, druk bezig met het smeren van boterhammen. Ondertussen vertelt ze over het inloophuis: “’s Ochtends beginnen we, zo’n zestien vrijwilligers, met Bijbelstudie. Omdat wij uit het hele land komen, betekent dat voor sommige mensen dat ze vroeg uit de veren moeten. Daarna gaan we brood smeren, soep maken en koffie en thee zetten. Vanaf elf uur gaan de deuren open en zijn gasten van harte welkom.” Al gauw zitten aan de tafels vele dak- en thuislozen. Uiteindelijk zijn er over die dag verspreid 125 gasten geweest.

Voeten wassen
Als het brood uitgedeeld wordt, brengt Marrie een badje met warm water, zeep en soda naar één van de bezoekers. “Als ik zo’n waterbak naar een gast breng, dan kniel ik voor hem neer om de bak bij zijn voeten te zetten en die houding doet wat met me. De combinatie van ‘het mogen brengen van het Evangelie’ en het ‘uitdelen van een voetenbad’ ervaar ik als heel bijzonder.”

Evangelie
Als de lege magen gevuld zijn is het tijd voor het Evangeliemoment, een overdenking waarbij ook gezongen en gebeden wordt. Vandaag is het de beurt aan Marrie om dit te verzorgen. Het Evangeliemoment wordt geopend met het zingen van ‘Genade zo oneindig groot’. Vaste bezoeker Walter begeleidt het lied op zijn gitaar. Dan is het woord aan Marrie: “Vorige keer sprak ik met één van jullie over al het onrecht dat mensen elkaar aan doen en al het onrecht wat uit de natuur komt zoals overstromingen en aardbevingen. Maar waar komt dat onrecht vandaan? De Bijbel zegt dat het allemaal goed begon. God schiep de hemel en de aarde en het was zeer goed. Maar in Genesis 3 lezen we over de slang.” Vers voor vers neemt Marrie de tekst, Genesis 3:1-6, met de bezoekers door. Iedereen kan dit meelezen, want ze heeft de tekst in negen talen uitgedeeld.

Op een duidelijke manier legt ze de verzen uit en past ze het toe op het leven van alle dag. “Een verbod of gebod van God is er niet om ons te beperken, maar om ons te beschermen. Herken je dat verlangen van Eva om als God te willen zijn en zelf te bepalen wat goed en kwaad is? Zonde begint met deze gedachten of verlangens en komt tot uiting in je daden. Maar dit is niet het einde.

Want in de Bijbel staat ook geschreven: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Er is dus redding voor wie in Jezus Christus gelooft.”

Marrie roept de aanwezigen vurig op om zich tot God te keren, er is maar één Weg! Samen zingen we Opwekking 642: “Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.” Daarna gaat Marrie ons voor in gebed, dat wordt afgesloten met het Onze Vader. Ieder bidt het in zijn of haar eigen taal mee.

Eén Weg
Na afloop vertelt Marrie: “Toen ik hier voor het eerst kwam zag ik iemand het Evangeliemoment leiden en toen dacht ik: dit wil ik ook graag doen! Na een half jaar, toen ik al even meeliep als vrijwilliger in het inloophuis ben ik het ook daadwerkelijk gaan doen. Zonder de ETA had ik het niet gedurfd, om zo (vrijmoedig) het Evangelie te verkondigen.

Mijn studie aan de ETA heeft mij geleerd om duidelijk onder woorden te brengen dat er maar één Weg is tot behoud, namelijk het geloof in de Here Jezus Christus. In de verkondiging mag ik dus geen water bij de wijn doen.

Onder de gasten zijn veel moslims die de Godheid van Christus fel betwisten. Ik heb tijdens de colleges Wereldgodsdiensten geleerd om hier duidelijk op te reageren. Door het vak Eigenlijke theologie kan ik beter ingaan op vragen van gasten over de Drie-eenheid, al blijft dit ten diepste een geheimenis. Ook heb ik hier de praktijkopdrachten uitgevoerd, die ik van te voren eigenlijk ‘niets voor mij’ vond. Maar het uitvoeren van de praktijkopdrachten heeft mij juist enorm gevormd (en geschaafd)! Ik kan de ETA wel alle lof blijven toebrengen maar een uitspraak vermeld in Kerkgeschiedenis 2 is meer op z’n plaats: Soli Deo gloria.”

Wilt u meer weten over inloophuis de Tweede Mijl? Kijk dan eens op hun website: www.detweedemijl.nl.