Menu

Karel van Wijngaarden - oud student Bachelor Theologie

Kopafbeelding

De ETA blijft voor mij de meest bijzondere opleiding omdat naar mijn mening geen enkele theologische universiteit of hogeschool de Bijbelse theologie zo goed vormgeeft als de ETA.

Het was het jaar 1999 dat ik tot levend geloof in de Here Jezus Christus kwam. Nog geen jaar later schreef ik mij in als student voor de (toenmalige) 6 jarige theologische opleiding van de ETA. In 2006 studeerde ik af bij de ETA, waarna ik middels een zelf georganiseerd assessment toegang kreeg tot de Master ‘Theology & Education’ verzorgd door de Gereformeerde Hogeschool, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen. De examencommissie was erg onder de indruk van mijn presentatie en het niveau van mij als ETA-student. Dit alles heeft geresulteerd in het behalen van mijn Mastertitel in 2009.

Mijn studietijd heb ik heel waardevol gevonden en heeft mij de persoon gemaakt die ik nu ben. Tevens heb ik mijn beste vriend daar leren kennen. De ETA blijft voor mij de meest bijzondere opleiding omdat naar mijn mening geen enkele theologische universiteit of hogeschool de Bijbelse theologie zo goed vormgeeft als de ETA. Op dit moment mag ik godsdienstonderwijs verzorgen op één van de grootste multiculturele scholen van Nederland in het meest achtergestelde gebied van Nederland (Rotterdam - Zuid). Ik mag dit doen in de bovenbouw van het HAVO/VWO. Dagelijks mag ik werken met jonge mensen en hun vertellen over de Here Jezus Christus. Daarnaast mag ik als coördinator bovenbouw van het atheneum hele bijzondere leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling en leerproces naar volwassenheid. Paulus moest de wereld in; ik heb het voorrecht dat de wereld bij mij in de klas zit. God zij gedankt, aan Hem alleen is de eer!

Karel van Wijngaarden is onderwijscoördinator en docent godsdienst.