Menu

Jasperina Dijkstra - oud student Bachelor Theologie

Kopafbeelding

Mijn ‘kennis’ geloof veranderde geleidelijk aan in een meer persoonlijk geloof en in een steeds meer intieme relatie met de Heer!

Jarenlang was er al een verlangen om theologie te gaan studeren. Toen er eindelijk tijd voor was, zocht ik naar een bijbelgetrouwe theologische studie. En zo belandde ik bij de ETA. Zij boden aan waarnaar ik op zoek was: kennis van en over de Bijbel en over God.

Ik genoot van de colleges en het studeren. Naast de kennisuitbreiding leerde ik ook visies kennen van theologen, die op een andere manier naar de Bijbel en wellicht naar God keken, dan ik. Het bracht me soms in verwarring en deze verwarring wilde ik helemaal niet. Ik had toen nog niet door dat juist deze lessen van fundamenteel belang waren om zelf steviger in mijn geloofsschoenen te komen staan.

Mijn ‘kennis’ geloof veranderde geleidelijk aan in een meer persoonlijk geloof en in een steeds meer intieme relatie met de Heer! Hiervoor ben ik zeer dankbaar.

Tegenwoordig mag ik al datgene wat ik zelf heb geleerd uitdragen als docent Oude Testament bij de Evangelische Toerusting School. De keuze voor de ETA was een gouden greep, die na hard studeren haar vruchten afwerpt.

Jasperina Dijkstra is ETS-docent Oude Testament.