Menu

Amanda Vastenhouw-Westerink - oud student Bachelor Theologie

Kopafbeelding

Ik heb in deze jaren steeds weer ontdekt dat God veel groter is dan ik ooit kan begrijpen. Toch wil Hij dat ik Hem (beter) leer kennen. Dat brengt me tot aanbidding van Hem. Hij is alle eer waard!

In 2009 ben ik begonnen bij de ETA met de vakken van Bijbelse Theologie. Wat vond ik het fijn om in twee jaar de hele Bijbel door te lezen! Daarbij heeft de achtergrondinformatie bij de Bijbelboeken me geholpen om meer van de Bijbeltekst te begrijpen. Door het maken van opdrachten en exegeses heb ik ook geleerd hoe ik de Bijbel kan toepassen op mijn leven nu. Daarna volgde twee jaar Systematische Theologie. Ik leerde wat de Bijbel zegt over o.a. de mens, over Christus en over de Heilige Geest. En dat werden persoonlijke vragen: “Wie is Jezus voor míj” en “Wat geloof ík over de Heilige Geest”. In het laatste jaar mocht ik o.a. leren luisteren en (s)preken.

Ik heb in deze jaren steeds weer ontdekt dat God veel groter is dan ik ooit kan begrijpen. Toch wil Hij dat ik Hem (beter) leer kennen. Dat brengt me tot aanbidding van Hem. Hij is alle eer waard!