Menu
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening

  Een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Meppel (zaterdag)
  - Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond).
 • Theorie en praktijk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van theologie en pastoraat en van theorie en praktijk.
 • Docenten

  De lessen en trainingen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een theologische achtergrond en een ruime praktijkervaring in het pastoraat.
 • Student aan het woord

  "Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken. Wat ik nu leer bij de opleiding Pastorale Hulpverlening kan ik direct toepassen in de praktijk."
  - Bas Keijzer
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie.
 • Bijbel

  Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

Syta Bosma - oud student Pastorale Hulpverlening

Kopafbeelding

Ik heb genoten van het enthousiasme van de docenten die me een schat aan kennis hebben en die me deden groeien in de liefde voor God en mensen.

Vanuit het verlangen God beter te leren kennen en te groeien in geloof ben ik de 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening gaan volgen. Het was heerlijk om gedurende deze opleiding de hele Bijbel door te lezen. Ik heb ook genoten van het enthousiasme van de docenten die me een schat aan kennis gaven en die me deden groeien in de liefde voor God en mensen.

Ook de contacten onder de studenten waren fijn. Uit alle hoeken van Nederland, uit allemaal verschillende kerken. Het verbreedde mijn blik op kerkelijk leven, Bijbel en geloven. Mijn persoonlijk geloof is tijdens de opleiding zeker verdiept.

Ik wil mijn leven bewuster leven volgens Gods plan, met Jezus, mijn Verlosser en door de kracht van de Heilige Geest.

Dat maakt dat ik in mijn gemeente een veel actievere houding heb aangenomen, ik wil graag kennis overdragen, vertellen wat ik heb geleerd.

Syta Bosma is actief in het gemeentepastoraat en docent bij de Toerustingscursus Pastoraat.