Menu
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening

  Een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Meppel (zaterdag)
  - Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond).
 • Theorie en praktijk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van theologie en pastoraat en van theorie en praktijk.
 • Docenten

  De lessen en trainingen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een theologische achtergrond en een ruime praktijkervaring in het pastoraat.
 • Student aan het woord

  "Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken. Wat ik nu leer bij de opleiding Pastorale Hulpverlening kan ik direct toepassen in de praktijk."
  - Bas Keijzer
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie.
 • Bijbel

  Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

Inge Matthijsse - oud student Pastorale Hulpverlening

Kopafbeelding

Terugkijkend vind ik de beste samenvatting van wat ik leerde: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Terugkijkend vind ik de beste samenvatting van wat ik leerde: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Die drie onderdelen hebben voor mij door de leerstof een hele nieuwe inhoud gekregen. Ik genoot ervan om de Bijbelse waarheid van zoveel theologische en pastorale onderwerpen onder ogen te zien, mijn eigen denken te vernieuwen en een nieuw vak te leren.

Het besef dat de hele mensheid op weg is naar Gods hoofddoel, Zijn Koninkrijk, heeft mijn levensperspectief veranderd. In Gods plan met de wereld ontdekte ik zoveel liefde, geduld en inzet van Zijn kant voor mensen, dat dit mij ten diepste het meest heeft gevormd. Ik leerde hierdoor leven met God als eerste belangrijkste verbinding in mijn leven. Mijn medemens leerde ik zien in het licht van Gods plan, dat maakt vrij van oordeel en vol van liefde. Ik dank God Die mij door deze jaren heen leidde!