Menu
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening

  Een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Meppel (zaterdag)
  - Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond).
 • Theorie en praktijk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van theologie en pastoraat en van theorie en praktijk.
 • Docenten

  De lessen en trainingen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een theologische achtergrond en een ruime praktijkervaring in het pastoraat.
 • Student aan het woord

  "Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken. Wat ik nu leer bij de opleiding Pastorale Hulpverlening kan ik direct toepassen in de praktijk."
  - Bas Keijzer
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie.
 • Bijbel

  Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

Bert van Aalderen - oud student Pastorale Hulpverlening

Kopafbeelding

Ik heb veel mogen leren en ontdekken over de diepere zin en betekenis van de christelijke hoop.

Diploma op zak en dan…

Bert van Aalderen vertelt hoe hij de opleiding Pastorale Hulpverlening heeft ervaren en wat hij is gaan doen na het behalen van zijn diploma.

Op 17 januari 2014 mocht ik na 3,5 jaar studie mijn diploma in ontvangst nemen. Het was een leerzame boeiende studie, met veel verdieping en praktijkgerichtheid. Ik heb veel mogen leren en ontdekken over de diepere zin en betekenis van de christelijke hoop.

 

Duidelijk was steeds de liefde van de docenten voor onze Heer en Heiland, en de eerbied voor het Woord van God. Wat heb ik veel mogen ontvangen in de lessen en ook in de stages.

Tijdens de opleiding heb ik op drie plekken stage gelopen: bij het Leger des Heils, bij het Straatpastoraat en in een bejaardenhuis. Na de diploma-uitreiking kon ik kiezen uit twee mogelijkheden: Pastoraal werk in de eigen kerkelijke gemeente óf werken bij het Straatpastoraat in Utrecht. Die keuze was niet gemakkelijk, maar na veel gesprekken en gebed heb ik gekozen voor het Straatpastoraat. Hierbij heb ik de leiding van God mogen ervaren. Het Straatpastoraat is leerzaam, boeiend, uitdagend en afwisselend. Het is geven én ontvangen. In september 2014 hoop ik te beginnen, nu ben ik mij aan het voorbereiden en verdiepen. Ook ga ik alvast een aantal dagen meedraaien.

Het Straatpastoraat concentreert zich rond drie activiteiten: elke maandag is er een ontmoeting en een lunch, op een aantal woensdagen is er een ontmoeting en een warme maaltijd, op zondag is er eens per maand een speciale dienst in de Domkerk in Utrecht. Verder maakt het winnen van vertrouwen, en het opbouwen van relaties een belangrijk onderdeel van het werk uit. Gelukkig wordt het Straatpastoraat ondersteund door de kerk(en) en door vrijwilligers. Met een andere straatpastor mag ik samenwerken. Met hoop en in vertrouwen mag ik dit werk gaan doen, onder de zegen van God. Vanuit geloof en met liefde voor ieder mens die we ontmoeten.