Menu
  • Sprekersroute

    Aangeboden in samenwerking met het Baptisten Seminarium

Sprekersroute


Download flyer     Aanmeldingsformulier


Inleiding

Het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium bieden gezamenlijk een tweejarig praktijkgericht studietraject aan om 'leken'(s)prekers toe te rusten om inhoudelijke verdieping aan te brengen en de spreekvaardigheid te vergroten.

De sprekersroute in het kort ...

  • 2-jarig studieprogramma (hbo-niveau)
  • Jaarlijks 8 collegedagen op vrijdagmiddag en -avond in Amsterdam
  • Voor zowel beginnende als ervaren sprekers zonder theologische opleiding
  • Praktijkgerichte toerusting op het gebied van o.a. Bijbelse Theologie, Exegese, Dogmatiek en Homiletiek
  • Colleges worden verzorgd door ervaren docenten 
  • Gevolgde vakken leveren vrijstelling op bij de Opleiding Theologie van het Evangelisch College

Inhoud

Met de Sprekersroute wordt een kort, maar volledig traject aangeboden van twee jaar dat voorbereidend is op en ondersteunend bij het voorgaan in Baptisten- en evangelische gemeenten. Het vakkenpakket brengt je naast inhoudelijke exegetische vaardigheden ook de mogelijkheid je spreekvaardigheid te trainen onder professionele begeleiding. Je leert zo niet alleen de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan anderen. 

Doelgroep

De Sprekersroute is er voor beginnende en gevorderde sprekers die inhoudelijke verdieping willen aanbrengen aan het preken in een gemeente. De sprekersroute is geen vervanging van of aanvulling op een bestaande theologiestudie. Deze route bereid je dus niet voor op het voorgangerschap; daarvoor zijn naast het spreken ook andere vaardigheden nodig die in bredere theologiestudies worden aangeboden (o.a. bij het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium).

Tijden en leslocatie
Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:

Jaarlijks zijn er 8 collegedagen die worden aangeboden op vrijdagmiddag en -avond in het Baptist House in Amsterdam. Voor het vak Preek Praktijk 1 (welke pas gevolgd kan worden als het vak Homiletiek is afgerond) worden er daarnaast 4 afzonderlijke trainingsdagen georganiseerd. 

Mogelijkheden vervolgstudie

Na afloop van de Sprekersroute kun je doorstromen naar de deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College. Je krijgt dan vrijstelling voor de vakken Exegese Oude Testament, Exegese Nieuwe Testament, Hermeneutiek, Homiletiek en Liturgiek. Daarnaast krijg je gedeeltelijke vrijstelling voor de andere gevolgde vakken van de Sprekersroute.

Bij het Baptisten Seminarium kun je na de sprekersroute nog Preek Praktijk 2 volgen. In overleg zijn vaak ook andere losse modules mogelijk.


Heb je nog vragen over de Sprekersroute?
Neem dan contact op met Annelies Wolters via  of bel 078-6190037.