Menu
  • Sprekersroute

    Aangeboden in samenwerking met het Baptisten Seminarium

Curriculum Sprekersroute

De Sprekersroute is een tweejarig studieprogramma en heeft een totale studieomvang van 30 EC.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

De twee jaren van de Sprekersroute (Jaar A en Jaar B) worden afwisselend gegeven: het ene jaar worden de vakken van Jaar A verzorgd, het jaar daarop volgen de vakken van Jaar B. Wanneer je met de studie begint, begin je dus óf met de vakken uit Jaar A óf met de vakken uit Jaar B, afhankelijk van het jaar van aanvang. Voor de inhoud van de studie maakt het niet uit in welke jaar je de studie begint.

Jaar A (2018-2019)

Vak EC CU
Exegese Oude Testament 3 15
Bijbelse Theologie Oude Testament 3 15
Dogmatiek 4 15
Homiletiek 5 15
  15 60

Jaar B (2019-2020)

Vak EC CU
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament 3 15
Hermeneutiek 4 15
Liturgiek 5 15
Preek Praktijk 1* 2  
  15 60

*Preek Praktijk 1 wordt verzorgd door Nobbe Mieras. Hiervoor worden vier aparte trainingsdagen ingepland. Dit onderdeel kan gevolgd worden als het vak Homiletiek is afgerond.