Menu
  • Sprekersroute

    Aangeboden in samenwerking met het Baptisten Seminarium

Aanmelden

Stap 1: Aanmelden

Aanmelden voor de Sprekersroute kan middels het online aanmeldingsformulier. Met het invullen van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de Opleidingsovereenkomst en de geloofsbelijdenis te aanvaarden. Nadat u het aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft verstuurd via de website, ontvangt u direct daarna per e-mail een ontvangstbevestiging.


Aanmeldingsformulier


Stap 2: Toelatingsprocedure
Uw aanmeldings zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Bij onvoldoende vooropleiding zal er eerst een toelatingstest worden aangeboden. Hiervan ontvangt u bericht.

Stap 3: Bevestiging van aanmelding
Nadat u als student toelaatbaar wordt geacht, ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een uitnodiging voor de eerste collegedag.