Menu
  • Voor kerken

    Het Evangelisch College stelt graag haar onderwijs, docenten en studiematerialen ter beschikking voor de opbouw van de plaatselijke kerken en gemeenten.

Cursus Rondreis door de Bijbel

De cursus 'Rondreis door de Bijbel', bestaande uit 10-12 lessen (6/7 lessen Oude Testament en 4/5 lessen Nieuwe Testament) is bedoeld voor iedereen die graag meer basiskennis van de Bijbel wil.
Er komen vragen aan bod als: Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat is de globale inhoud van de bijbelboeken? Wat zijn de historische achtergronden?, enzovoorts. Alle bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament komen hierbij aan bod.

De cursus laten verzorgen door het Evangelisch College

De cursus zelf verzorgen in uw eigen kerk / gemeente

Studiemateriaal

Bij de cursus Rondreis door de Bijbel hoort een rijk geïllustreerd full-colour studiemap waarin bij elk Bijbelboek een inleiding wordt gegeven over:
  • de schrijver van het bijbelboek;
  • de tijd van ontstaan;
  • de historische achtergrond;
  • de onderverdeling en inhoud;
  • de praktische toepassing;
  • de plaats van het bijbelboek binnen de Bijbel;
  • de bijzondere kenmerken van het bijbelboek.

Webshop

Rijk geïllustreerde cursusmap waarin elk bijbelboek op toegankelijke wijze wordt ingeleid.