Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Personeel Evangelisch College

Oktober 2017

De volgende personen zijn werkzaam op het administratiekantoor in Zwijndrecht.

Opleidingen:

Charlotte van den Berge

Is werkzaam als facilitair medewerkster bij het Evangelisch College. 

Charlotte is getrouwd met Edwin en heeft twee kinderen en samen wonen zij in Dordrecht.
Zij volgt de Pastorale Cursus en is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht.

Syta Bosma

Syta is getrouwd en woont in Zwolle. In het verleden heeft zij de opleiding Pastorale Hulpverlening gedaan en was zij werkzaam als ouderenwerker en secretaresse.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Laura Dijkhuizen, MA

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Is werkzaam als coördinator opleiding Missionair Werk en docent van diverse vakken bij het Evangelisch College. Daarnaast is zij (mede) auteur van enkele boeken en reist zij graag naar Afrika voor trainingen of om les te geven. Dit doet zij in samenwerking met ds. Ron van der Spoel vanuit Jethrofoundation.

Verder geeft Laura spreekbeurten en workshops en verzorgt zij gastlessen aan de ETF in Leuven en op Windesheim voor het Baptistenseminarium in Amsterdam. Tevens is zij oprichter van het netwerk Vrouwentheologen, dat onder de vlag van MissieNederland opereert en is zij vice-voorzitter van het bestuur van MissieNL.

Laura is een promotietraject gestart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzoekt genderrollen in leiderschap van evangelische gemeenten. Dit naar aanleiding van het boek Typisch Evangelisch waarvoor zij in de geschiedenis van de evangelische beweging dook. 

Laura is getrouwd met Harrie, samen hebben zij zes dochters en wonen in Soest.

Haar passie is om studenten en (aanstaande) voorgangers toe te rusten met het Goede Nieuws van Gods liefde en betrokkenheid om in deze postmoderne tijd te kunnen communiceren in onze multiculturele samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening

Annelies Eijkelenboom, BA

Studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Is werkzaam als medewerker PR & Communicatie, rooster- en personeelszaken bij het Evangelisch College. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg.

Annelies is getrouwd met Leendert, samen hebben ze een dochter en wonen in Zoetermeer. 

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift 'Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: a redefinition in the context of Essential Kenosis and Collaborative Governance'. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie en als coördinator van het Toerustingsprogramma Leiderschap verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Nel Hellenthal

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Is werkzaam als administratief medewerker bij het Evangelisch College. 

Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam.

Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht.

Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis filmkijken leuk en doet aan country line dance.

Jan Kranendonk, BTh BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de ETA en aan de Christelijke Hogeschool Ede. Is parttime werkzaam als kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel en (soms) als docent godsdienst.
Jan is bij het Evangelisch College als adjunct-directeur verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Gemeentebeheer (financiën).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven, enthousiaste en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die de liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Evert Leeflang, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als algemeen coördinator van de opleiding Theologie en docent Systematische Theologie bij de opleidingen Theologie, EPS en Missionair Werk te Zwijndrecht. Daarnaast is hij betrokken bij de V.E.G. Eljakim te Dordrecht als oudste.  

Evert is getrouwd met Phillian en samen wonen ze in Dordrecht.
Zijn verlangen is God en zijn openbaring recht te doen en mee te helpen hun rijkdom uit te delen aan kerk en samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening

Phillian Leeflang, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven), waarna zij werkzaam is geworden als cursuscoördinator bij de ETS. 

Phillian is getrouwt met Evert Leeflang, zij wonen in Dordrecht.

Phillian houdt zich naast haar werk bij het Evangelisch College graag bezig met aanbidding en gebed. Daarin is zij actief binnen haar gemeente en het gebedshuis Bonfire.

Ellen Mol

Ellen Mol volgde de MEAO richting secretarieel te Dordrecht. Is op donderdag werkzaam bij het Evangelisch College als financieel medewerkster.

Daarnaast werkt zij drie dagen per week bij een technisch bedrijf in ’s Gravendeel.
 
Ellen is getrouwd met Arie, samen hebben zij twee kinderen en wonen in ’s Gravendeel.

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, het London School of Theology (v/h London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting EC (en v/h stichting ETA) en is algemeen directeur van de school.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Doceert bij de opleiding Theologie de vakken Pastoraat en Spiritualiteit. Tevens is ze bij het EPS docent en coördinator van de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en twee kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF). Is werkzaam als adjunct-directeur opleidingen bij het Evangelisch College. Hij geeft les bij de ETS-bijbelcursus en verzorgt bij de opleidinig Theologie het vak Evangeliën.

Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en gemeenten. 

Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Dordrecht.

In zijn werk geniet hij ervan een bijdrage te mogen leveren aan het creëren van een positieve werkomgeving, waarin gaven en talenten tot hun recht kunnen komen en dienstbaar gemaakt worden aan het opleiden en toerusten van christenen voor hun taak in Gods Koninkrijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Leen Stehouwer, BA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Vlaardingen) en aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Ede). Werkt bij het Evangelisch College aan het lesmateriaal van de ETS, lessen Oude Testament. Daarnaast is hij werkzaam bij stichting Evangelische Tractaat Zending in Alblasserdam.

Leen is getrouwd met Ineke, zijn hebben drie dochters en wonen in Westmaas.

Zijn verlangen is om eraan mee te werken, dat mensen God beter leren kennen doordat ze de Bijbel beter leren kennen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Marianne Visser, MA

Studeerde in Leiden Geschiedenis en Taal en Cultuur van Latijns Amerika. Behaalde daarna haar eerste graad lesbevoegdheid geschiedenis en maatschappijleer. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, is ze de PABO gaan doen en gaan werken in het basisonderwijs. Behaalde bij de Evangelische Theologische Academie het diploma Bachelor Theologie. Is sindsdien werkzaam bij de opleiding Theologie, momenteel als coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs. Doceert daarnaast bij de opleiding Theologie de vakken Exegese OT, Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken en Boeken rond de ballingschap.

Marianne is getrouwd met Peter, samen ze hebben ze één (bijna volwassen) zoon en wonen in Barendrecht.

Haar missie is om studenten enthousiast te maken voor het bestuderen van het Oude Testament, hen te motiveren om datgene wat ze leren verder uit te dragen (in woord en daad) en studenten die op afstand studeren te begeleiden bij hun studie, zodat ze deze succesvol kunnen afronden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh

Studeerde Theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Daarnaast is zij betrokken bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht en docentr zij het Oude Testament bij de ETS.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam

Hermineke is getrouwd met Jan, geen kinderen, maar wel heel veel bedden in verband met de B&B en groepsaccomodatie in Goudriaan, naast de boerderij (melkkoeien) in Goudriaan.

Haar missie is 'mensen helpen de goede kant op te groeien, door middel van onderwijs en pastoraat'.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening
ETS-Bijbelcursus

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de ETA het vak Liturgiek en is coördinator van de Toerustingscursus zangleiders.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Willy van Waardenburg

Willy werkt op dinsdag en donderdag als financieel-administratief medewerkster bij de ETS en is o.a. verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. 

Willy is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in 's Gravendeel. 

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docente Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College.

Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd met John en zij hebben drie kinderen. Ze wonen in Sleeuwijk.

Metta's passie is om samen steeds meer van de Bijbel en Gods boodschap voor de mens daarin te ontdekken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening
ETS-Bijbelcursus

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Nathan is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) en is bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Bij de opleiding Theologie werkt hij als academisch coördinator en docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven.

Voor publicaties, zie Nathans linkedin pagina.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Annelies Wolters, BA

Studeerde aan de HR&O PABO in Dordrecht en werkte 11 jaar als leerkracht basisonderwijs en ICT-coördinator. Daarna gooide ze het roer om en ging studeren aan het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). Tegenwoordig werkt ze als coördinator deeltijdonderwijs bij de opleiding Theologie.

Haar missie is om maatwerk te leveren, zodat studenten het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen en hun plaats kunnen innemen in het Koninkrijk van God.

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen