Menu
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening

  Een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Meppel (zaterdag)
  - Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond).
 • Theorie en praktijk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van theologie en pastoraat en van theorie en praktijk.
 • Docenten

  De lessen en trainingen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een theologische achtergrond en een ruime praktijkervaring in het pastoraat.
 • Student aan het woord

  "Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken. Wat ik nu leer bij de opleiding Pastorale Hulpverlening kan ik direct toepassen in de praktijk."
  - Bas Keijzer
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie.
 • Bijbel

  Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening

Inleiding

De 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening is zowel theoretisch als praktisch van aard. Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

Doelgroep

De 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening is met name bedoeld voor hen, die in een christelijke gemeente of organisatie zich willen toeleggen op pastorale hulpverlening en zich hiertoe (meer) willen bekwamen. De opleiding is op HBO-niveau en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 10 á 20 uur per week. 

Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:
Collegedagen

De opleiding wordt aangeboden op twee plaatsen in Nederland:

Jaarlijks zijn er tien lesdagen en een praktijkdag. Daarnaast vraagt de opleiding veel zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Student of toehoorder?

De opleiding is zowel toegankelijk voor studenten als toehoorders. Toehoorders volgen alleen de colleges, studenten verrichten daarnaast tentamens, opdrachten en stage. Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt de student het diploma Pastorale Hulpverlening.

Erkenning

Het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum heeft er bewust voor gekozen om niet overheidserkend te willen zijn. Is dit een nadeel? In onze ogen niet. Hierdoor kunnen we al jarenlang een stabiel onderwijsprogramma aanbieden (niet gehinderd door allerlei onderwijswetgeving) en kunnen we de inhoud van de opleiding volledig afstemmen op onze eigen identeit. Door de kwaliteit van de opleiding is het EPS, hoewel niet overheidserkend, wel maatschappelijk erkend. Afgestudeerde studenten zijn dan ook werkzaam op velerlei plaatsen.

Uitgangspunten

Uitgangspunten van de opleiding Pastorale Hulpverlening zijn, dat de pastoraal werker:

 • veel kennis opdoet van de Bijbel en deze kennis op verantwoorde wijze in het pastoraat weet toe te passen;
 • brede kennis opdoet van pastoraat geörienteerde en aanverwante vakken en deze kennis op vaardige wijze weet in te zetten in de pastorale situatie; en
 • niet alleen theoretische kennis weet te verwerven, maar ook in de praktijk aantoonbaar maakt geschikt en bekwaam te zijn als pastoraal werker te kunnen functioneren. Op basis van deze uitgangspunten is het 3-jarige studieprogramma samengesteld (zie curriculum).

Studiematerialen: ETA modulen

De opleiding maakt gebruik van de studiemodulen die door de Evangelische Theologische Academie (ETA)  zijn ontwikkeld. De leerstof is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.
Het studiemateriaal kan zowel schriftelijk of digitaal worden verkregen.

Tentamens en opdrachten

De meeste vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat op de leslocatie wordt afgenomen. Veelal zal de student naast het schriftelijk tentamen ook één of meerdere  (verwerkings)opdracht moeten uitvoeren. Tijdens de eerste les van een module wordt de student middels een vakomschrijving helder en duidelijk geïnformeerd over de inhoud van het tentamen en de eventuele uit te voeren verwerkingsopdracht(en).

Student aan het woord