Menu

ETS-Bijbelcursus

Doelgroep

De ETS-Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen en toepassen en wil groeien in geloof. Er zijn voor deze cursus geen vereisten qua vooropleiding.

Iets voor mij?

Wil je....

  • opgebouwd worden in je persoonlijk geloof;
  • de hele Bijbel gaan lezen;
  • meer te weten komen over de achtergronden van de Bijbel;
  • ontdekken wat de boodschap van de specifieke Bijbelboeken is;
  • met andere cursisten uit verschillende kerkelijke achtergronden nadenken over de toepassing van Gods Woord voor elke dag;
  • een leslocatie in de buurt;
  • les krijgen van bekwame en gepassioneerde docenten;
  • en ook niet te veel hoeven te betalen?

...dan is de ETS-Bijbelcursus zeker iets voor jou!

Inhoud van de cursus

De inhoud van de (volledige) cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Elke maand wordt er zowel over het Oude Testament als ook over het Nieuwe Testament 2½ uur lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld. De cursisten bereiden zich vanuit het cursusmateriaal voor op deze les. In het studiemateriaal, de digitale leeromgeving en in de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek.
Cursusinhoud.

Studiebelasting

Elke cursist is uniek, maar gemiddeld adviseren we cursisten rekening te houden met de volgende studiebelasting:

Activiteit Studiebelasting (per maand)
Volgen van de lessen op locatie 5 uur
Voorbereidingstijd (lezen van de Bijbel en studiematerialen) 12 uur

Online leeromgeving: Coursepath

Ter ondersteuning bij het lezen en eigen maken van de inhoud van de Bijbelboeken, biedt de ETS alle cursisten toegang tot CoursePath: een online leeromgeving.
Online leeromgeving: Coursepath.

Reactie cursist: 
Dacht ik altijd dat ik redelijk kon lezen. Na een paar keer ETS merkte ik dat ik nu pas écht leer Bijbellezen. Ik ben nu een paar jaar bezig en het overtreft mijn verwachtingen. Ik beleef Gods Woord nu heel intens en dat is een grote verrijking voor mij. Lees meer.

ETS-studiedagen

Jaarlijks organiseert de ETS drie landelijke praktijkgerichte studiedagen. Deze studiedagen zijn verplicht voor de cursisten die het ETS-diploma assistent-gemeentewerker willen behalen, maar ook bedoeld voor de andere cursisten die naast de bijbelcursus (nog meer) praktisch toegerust willen worden.
► ETS-studiedagen.

Cursuslocaties

De ETS is de bijbelschool bij u in de buurt! De ETS wordt namelijk op ruim 55 locaties in Nederland aangeboden. Er is dus bijna altijd wel een cursuslocatie bij u in de buurt. Omdat elke locatie hetzelfde cursusprogramma volgt is het mogelijk om een les in dezelfde maand op een andere locatie in te halen als u door omstandigheden een les heeft moeten missen.
Afhankelijk van de cursuslocatie worden de lessen 1 keer per maand op een zaterdag verzorgd of twee keer per maand op een door de weekse avond. Het cursusjaar begint in september en eindigt in mei. 
► Cursuslocaties.

Docenten

Elke cursuslocatie heeft twee docenten, namelijk een docent Oude Testament (OT) en een docent Nieuwe Testament (NT).

  • Op de avondcursus komt de docent OT altijd op de eerste avond van desbetreffende maand en de docent NT op de tweede avond van de maand. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.
  • Op de zaterdagcursus geeft normaal gesproken de docent OT in september het ochtenddeel en de docent NT het middagdeel. In oktober is het precies andersom: dan doet de docent NT het ochtenddeel en de docent OT het middagdeel. Zo wisselt het per maand.

Aan de ETS zijn ruim 60 bekwame docenten Oude en Nieuwe Testament verbonden.
► Docenten.