Menu
  • Opleiding Missionair Werk

    Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETA een 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk aan op HBO-niveau in Amersfoort (12 zaterdagen).

    De opleiding kenmerkt zich door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk.
  • Student aan het woord

    "Mijn verlangen is om de gebrokenen van hart met de liefde van Jezus te bereiken. De opleiding Missionair Werk geeft mij de verdieping die ik hiervoor nodig heb."
    - Daniëlle Meeuws

Algemene informatie

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETA een 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk aan op HBO-niveau in Amersfoort (12 zaterdagen).

De opleiding kenmerkt zich door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk.

Inleiding
Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:

De opleiding Missionair Werk is een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau en wordt aangeboden in Amersfoort (12 zaterdagen).

Doelgroep

De opleiding Missionair Werk is bedoeld voor hen die zich willen toeleggen op het brede spectrum van missionair werk en zich hiertoe (al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen. Dit maakt deze opleiding geschikt voor een ieder die al werkzaam is binnen de kerk of christelijke organisatie en missionair actief is en/of wil zijn. Maar ook voor diegenen die nadenken over zending verder weg is dit een ideale manier om zich daarop voor te bereiden.

Inhoud

Het curriculum van de opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk. Elke lesdag wordt – in samenwerking met een missionaire organisatie of missionair werker - geopend met twee college-uren ‘Inspiratie & discipelschap’. Hierin wordt ruim aandacht besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei. Daarnaast maakt ook de praktijk en stage een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Hierbij wordt samengewerkt met een groot aantal missionaire organisaties die stageplekken aanbieden aan studenten. Ook behoort een langere (zendings)stage in het buitenland tot de mogelijkheden.

Nieuw en studiebelasting

De opleiding wordt aangeboden op HBO-niveau. Naast het volgen van de colleges vraagt de opleiding veel zelfstudie. De gemiddelde studiebelasting voor studenten bedraagt tussen de 15 á 20 uur per week, afhankelijk van vooropleiding en studievaardigheid. 

Student of toehoorder?

De opleiding is zowel toegankelijk voor studenten als toehoorders.

Voor studenten geldt dat elk vak wordt afgesloten met een tentamen dat op de leslocatie wordt afgenomen. Bij de meeste vakken zal de student daarnaast nog één of meerdere werkstukken of opdrachten moeten uitvoeren (leesopdrachten, exegeses maken, etc.) Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt de student het diploma.

Toehoorders volgen alleen de colleges van de vakken en ontvangen de ETA-studiemodulen, maar zijn uitgesloten van deelname aan tentamens en werkstukken. Ook volgen toehoorders niet de praktijkopdrachten.

Studiemateriaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch eigen studiemodulen ontwikkeld. Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen. ► Lees meer.

Doorstroomtraject Redcliff College

De ETA heeft voor haar opleiding Missionair Werk een doorstroomovereenkomst gesloten met Redcliffe College in Gloucester, Engeland. In deze overeenkomst is vastgelegd dat ETA-studenten na de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk kunnen doorstromen naar een (erkend) Master programma van Redcliffe College.

Studenten aan het woord