Menu
 • Opleiding Gemeente Werk

  3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
 • Student aan het woord

  "De opleiding Gemeente Werk biedt mij theologische verdieping en praktische toerusting. Dat is precies wat ik nodig heb in mijn diaconaal missionair werk."
  - Cees van Breugel, teamleider Thuis in West (CGK)
 • Opleiding Gemeente Werk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader, praktisch-theologische vakken en een uitgebreid praktijk-leergedeelte.

Opleiding Gemeentewerk

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)

Inleiding
Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:

De opleiding Gemeentewerk is een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau en wordt via het deeltijdonderwijs aangeboden op vier leslocaties en online via het gestructureerd afstandsonderwijs (m.u.v. leerjaar 3).

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor hen die zich willen toeleggen op het brede spectrum van het leidinggevende werk in kerken en gemeenten en zich hiertoe (al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen.

Inhoud

De opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader, praktisch-theologische vakken en een uitgebreid praktijk-leergedeelte. In de eerste twee leerjaren staat de inhoud en het verstaan van de Bijbel centraal. Daarnaast volgt de student een uitgebreid praktijk-leergedeelte waarbij opdrachten uitgevoerd dienen te worden in de plaatselijke gemeente. In het derde leerjaar komen vakken aan bod die te maken hebben met de praktijk van het gemeentewerk.
De opleiding is gelijk aan de eerste twee leerjaren en het laatste leerjaar van de opleiding Theologie, maar dan zonder de Bijbeltalen (facultatief te volgen), keuzevakken en het specialisatietraject. 

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3
Vakken Bijbelse Theologie Vakken Bijbelse Theologie Vakken Praktische Theologie
Praktijk-leergedeelte 1 + Praktijk-leergedeelte 2 (klik hier voor meer informatie)

►Zie het curriculum voor een overzicht van alle vakken.

Studiemateriaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen. ► Lees meer.

Niveau en studiebelasting

De opleiding Gemeentewerk is op HBO-niveau en is toegankelijk voor studenten en toehoorders.

Studieniveau Omschrijving Studiebelasting
Student (B-niveau) De student (B-niveau) maakt tentamens en opdrachten; voor elk (afgerond) vak behaalt de student studiepunten (EC's). ± 20 uur p/w
Toehoorder  De toehoorder volgt enkel de lessen en maakt geen tentamens en opdrachten. ± 4 uur p/w

Na de studie

Diploma
Na het behalen van het diploma Gemeentewerk kunt u (al dan niet beroepsmatig) aan de slag als gemeentewerker in een kerk of gemeente. U bent opgeleid om leidinggevende en onderwijsgevende taken uit te voeren in de gemeente (bijvoorbeeldr: het vervullen van een leidinggevende functie, Bijbelstudies geven, prediking verzorgen, pastoraal werk verrichten, etc).

Vervolgopleiding
Ook zijn er diverse doorstroom mogelijkheden voor verdere studie:

Diploma Theologie

Diploma Godsdienst Pastoraal Werk via Christelijke Hogeschool Ede

Studenten aan het woord