Menu

Gestructureerd afstandsonderwijs

Inleiding

Het gestructureerd afstandsonderwijs is een zelfstudietraject dat speciaal bedoeld voor is diegenen die een theologische opleiding willen volgen, maar niet in de gelegenheid zijn de colleges te volgen op één van de leslocaties van het deeltijdonderwijs.

Opzet

Trimesters
Bij het gestructureerd afstandsonderwijs ontvangt de student aan het begin van het studiejaar, op de eerste contactdag in september (of per post), een studiepakket met alle studiemodulen van het betreffende studiejaar.
De student studeert volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in trimesters, en doet op vooraf vastgestelde tijden tentamen via internet en levert de opdrachten per e-mail in.

Niveau A of B
De opleiding kan worden gevolgd op A-niveau of op B-niveau.

Tentamens
De tentamens worden afgenomen middels een digitale toets via internet (Quayn). In principe vinden de tentamens 's avonds plaats op doordeweekse avonden. Aan het einde van elk trimester worden de tentamens afgenomen.

Werkstukken
Werkstukken worden per e-mail (als Word-bestand) ingeleverd op de vastgestelde inleverdata. 

Herkansingen
Mocht het behaalde (eind)resultaat van een tentamen en/of werkstuk(ken) onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid het vak zonder extra kosten te herkansen in het daarop volgende trimester. Mocht het (eind)resultaat dan nog onvoldoende zijn, dan kan via de Webshop een herkansing van het tentamen en/of de opdracht worden aangevraagd.

Contactdagen
Bij deze onderwijsvorm zijn er geen klassikale colleges. Wel is er aan het begin van het collegejaar voor nieuwe studenten een startdag. Aan het einde van elk studiejaar is er in Zwijndrecht een contactdag voor alle studenten van het Gestructureerd Afstandsonderwijs. Deze dagen zijn niet verplicht, maar worden wel van harte aanbevolen. 
Let op! Het laatste jaar van de Opleiding Theologie (= Praktische Theologie) kan niet via het Gestructureerd Afstandsonderwijs gevolgd worden. Dit jaar kan alleen via het deeltijdonderwijs gevolgd worden, gezien de aard van de vakken.

Begeleiding
De coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs is per e-mail en telefonisch bereikbaar om vragen aan te stellen en ziet toe op de studievoortgang. Daarnaast wordt onderling contact met mede-studenten gestimuleerd.

Bijbelse Theologie via het gestructureerd afstandsonderwijs

2- of 4-jarige opleiding Bijbelse Theologie
De opleiding Bijbelse Theologie wordt via het gestructureerd afstandsonderwijs aangeboden in een 2-jarig of 4-jarig studieprogramma. Het 4-jarige programma is qua inhoud exact gelijk aan de 2-jarige opleiding. Het enige verschil is dat de vakken verspreid zijn over vier jaar in plaats van twee jaar, waardoor de studiebelasting jaarlijks voor de helft minder is.