Menu

Evangelisch College behoudt ANBI-status

Kopafbeelding

Augustus 2014.
De fiscus honoreert bezwaren Evangelisch College en maakt intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht ongedaan.

EC verzorgt Bijbelquiz van Groot Nieuws Radio

Kopafbeelding

Juli 2014.
Doe deze zomer mee met de Bijbelquiz van Groot Nieuws Radio welke in samenwerking met het Evangelisch College tot stand is gekomen.

Toerustingscursus Pastoraat: Haulerwijk, Amersfoort en Zwijndrecht

Kopafbeelding

Juli 2014.
In het cursusjaar 2014-2015 wordt de Toerustingscursus Pastoraat aangeboden in Haulerwijk, Amersfoort en Zwijndrecht.

Winnaar QUIZ Opwekking

Juni 2014.
Het Evangelisch College verzorgde op zondagmiddag 8 juni een quiz in de Wereldinfobeurs tijdens de Opwekking Pinksterconferentie 2014. Bij de stand kon op een iPad een Bijbelquiz worden gemaakt.

Nieuwe website Evangelisch College

Kopafbeelding

Juni 2014.
Het Evangelisch College heeft haar website vernieuwd. Hadden voorheen de scholen (ETA/EPS/ETS) een eigen website, nu is alles ondergebracht in één nieuwe, frisse website, waardoor het totale opleidingsaanbod van het Evangelisch College overzichtelijk(er) wordt gepresenteerd aan de bezoeker.

Update ANBI-status

Kopafbeelding

Mei 2014. De bezwaarprocedure tegen de intrekking van de ANBI-status loopt nog. Giften aan het EC zijnderhalve vooralsnog niet aftrekbaar.

Reisverslag Israëlreis 14 – 23 februari 2014

ANBI-status ingetrokken; bezwaarprocedure loopt

Kopafbeelding

16 september 2013. De belastingdienst heeft medio augustus 2013 besloten de ANBI-status van het Evangelisch College met terugwerkende kracht in te trekken.

Terugblik opening studiejaar 2013-2014

Kopafbeelding

September 2013.
In het kader van de komst van de Dode Zeerollen naar Nederland (zie: Drents Museum) werd op zaterdag 31 augustus 2013 in Assen een congres gehouden over de Dode Zeerollen en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het Evangelisch College had zich hierbij aangesloten en opende op deze dag het nieuwe studiejaar met bestuur, docenten en medewerkers. Ook diverse studenten en cursisten waren als deelnemer aanwezig op het congres.

Terugblik opening studiejaar 2012-2013

Kopafbeelding

Oktober 2013.
Op zaterdag 29 september 2012 vond in Putten de opening plaats van het nieuwe studiejaar van het Evangelisch College. De dag bestond uit een docentenontmoeting in de ochtend met aansluitend een studiedagmiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’.

Viering oprichting Evangelisch College

Kopafbeelding

Oktober 2011.
Op zaterdag 29 oktober 2011 jl. vond er in Amerongen een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de officiële oprichting van het Evangelisch College. In besloten kring van bestuursleden, medewerkers en docenten werd o.a. nagedacht over het thema ‘Wat is Evangelisch?’

Fusie EBS en ETA: Evangelisch College

Kopafbeelding

Juni 2011.
Na een vruchtbare periode van anderhalf jaar samenwerken, hebben stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS) en stichting Evangelische Theologische Academie (ETA) besloten per 1 september 2011 de handen in een te slaan en te fuseren tot een nieuwe stichting: Evangelisch College. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich in wil zetten voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Samenwerking tussen EBS/ETS en ETA

December 2009.
Samenwerking tussen Evangelische Bijbelscholen en de Evangelische Theologische Academie per 1 januari 2010.

rss