Menu
  • Toerustingscursus Leven met een Missie

    De toerustingscursus Leven met een Missie is een cursus voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen
  • Toerustingscursus Leven met een Missie

    De cursus ondersteunt je om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen.

Afzonderlijke vakken | Opleiding Missionair Werk

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)

Inleiding
Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:

Voor diegenen die niet een volledige opleiding kunnen/willen volgen of geïnterresseerd zijn in enkele specifieke vakken, is het mogelijk om naar keuze één of meerdere losse vakken te volgen van de deeltijdopleiding Missionair Werk.

Omdat niet elk jaar alle vakken op alle locaties worden aangeboden, dient u vóór aanmelding op de lesroosters (zie onder) te bepalen welke vakken waar en wanneer worden aangeboden.

Kosten

Inschrijfkosten
Voordat men aan de lessen van de gewenste vakken kan volgen, dient men zich in te schrijven. Deze inschrijving is eenmalig. De kosten hiervan bedragen € 50,-. De student ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie. 

Collegegeld 2017-2018
De kosten worden voor studenten berekend per EC (european credit) en voor toehoorders per vak; zie hiervoor het curriculum.

Studenten: € 45,- per ec; incl. tentamen / opdrachten
Toehoorders: € 50,- per vak

Studiematerialen
De student ontvangt voor elk vak waarvoor is ingeschreven een (verplichte) studiemodule (indien beschikbaar). Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Na aanmelding wordt het studiemateriaal per post opgestuurd. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht op de factuur. Daarnaast wordt er € 10,- (of € 25,- in het geval er 4 of meer vakken worden gevolgd) in rekening gebracht voor toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-) en hand-outs / kopieën die gedurende het collegejaar uitgereikt worden.

Factuur
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur voor het collegegeld en het eventueel bijbehorende studiemateriaal.

Aanmelden

AanmeldingsformulierAanmeldingsformulier
Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Met het invullen van dit formulier geeft u aan akkkoord te gaan met de Opleidingsovereenkomst en de geloofsbelijdenis te aanvaarden. Nadat u het aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft verstuurd via de website, ontvangt u direct daarna per e-mail een ontvangstbevestiging.