Menu
  • 201702-evangelisch-college-hires-23741

Inleiding

Marturia is een uitgave van de Evangelische Theologische Academie, onderdeel van het Evangelisch College. In het algemeen biedt Marturia een platform om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Meer specifiek wil Marturia een brugfunctie vervullen tussen academie en geloofsgemeenschap en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van een verantwoord historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk. 
Marturia wordt aangeboden als gratis e-magazine en mag vrijblijvend worden verspreid.

Wilt u gratis het e-magazine Marturia ontvangen per e-mail?

Klik hier om het aanmeldingsformulier te openen.

Marturia | Jaargang 8 | Nummer 13 | Juli 2016

Marturia | overzicht edities


PDF bestanden

De edities van Marturia zijn als PDF-bestand beschikbaar in het Studiecentrum. Deze bestanden kunt u downloaden en opslaan op uw eigen computer en desgewenst uitprinten.  

 


Colofon

Redactie:
dr. Marten van Willigen, dr. Nathan Witkamp

Adviesraad:
prof. dr. Henk Bakker, prof. dr. Paul van Geest, prof. dr. Riemer Roukema, prof. dr. Benno Zuiddam

Medewerkers:
André Boerman, Jesse van Nes, MA

Illustraties:
De redactie probeert gebruik te maken van vrij beschikbare afbeeldingen. Wie meent rechten te kunnen doen gelden op een afbeelding kan contact opnemen met de redactie.

Uitgave:
Marturia wordt uitgegeven door de Evangelische Theologische Academie, onderdeel van stichting Evangelisch College.

Standpunten of meningen in een bijdrage vertolken de zienswijze van de betreffende auteur en niet noodzakelijk de overtuiging van de redactie van Marturia of het Evangelisch College.

© Evangelisch College. Volledige of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.


Van harte aanbevolen

Graag wijzen wij u op de volgende websites die zich ook richten op de vroege Kerk.