Menu

Leiderschapstrainingsprogramma

Toerusting voor leiders in kerken

Inleiding
Met ingang van september 2017 introduceert het Evangelisch College (EC) een leiderschapstraining voor leiders in de kerk, bestaande uit jaarlijks vier bijeenkomsten. Elk jaar wisselt de inhoud van het programma. 

Voor wie is dit programma bedoeld?
De doelgroep van dit trainingsprogramma is een ieder die (al dan niet beroepsmatig) een leidinggevende rol vervult in de kerk. Te denken valt aan predikanten, voorgangers, kerkenraadsleden, oudsten of kerkelijk werkers. 

Wat is het doel van dit programma
Leiders in de kerk ondersteunen door middel van het creëren van een vertrouwde plek waarin gereflecteerd wordt op wat leiderschap in de kerk inhoudt en welke rol je als leider hierin zelf hebt. 

Waar en wanneer wordt het aangeboden?
Onder voorbehoud van voldoende deelnemers (minimaal 15), wordt de leiderschapstraining aangeboden in Amersfoort op 4 vrijdagmiddagen (geopend met een lunch) en in Zwijndrecht op 4 zaterdagochtenden (afgesloten met een lunch).

Hoe ziet het programma eruit?
De leiderschapstraining bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten, waarin onderwerpen behandeld worden die toegespitst zijn op de praktijk van het leidinggeven in kerkelijke context. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door een spreker met een ruime ervaring in het gemeentewerk. Na afloop van elke training vindt er in kleine groepen een nabespreking plaats, waarin gereflecteerd wordt op de eigen praktijksituatie.

Jaarlijks wordt er - in overleg met de deelnemers - een nieuw programma voor het jaar erna opgesteld. 

Programma 2017-2018

Programma 2017-2018* Amersfoort (vrijdagmiddag) Zwijndrecht (zaterdagochtend)
1 | Naam Spreker: onderwerp 6 oktober 2017 7 oktober 2017
2 | Naam Spreker: onderwerp 19 januari 2018 20 januari 2018
3 | Naam Spreker: onderwerp 9 maart 2018 10 maart 2018
4 | Naam Spreker: onderwerp 1 juni 2018 2 juni 2018

*Data en sprekers onder voorbehoud

Wat kost het?
Deelname aan het trainingsprogramma kost jaarlijks € 275,-.
Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en een verzorgde lunch) en studiematerialen (studiemap, hand-outs). 

Deelname aan dit programma is alleen mogelijk voor studiepashouders van het Evangelisch College? Nog geen studiepashouder? Dan betaal je eenmalige aanmeldingskosten van € 50,- en jaarlijks een bijdrage van € 15,- voor de studiepas.

Groepskorting
Bij 2 of 3 deelnemers uit dezelfde kerk wordt een korting gegeven van € 25,- per deelnemer. Bij 4 of meer deelnemers is dit € 50,- per deelnemer.

Wat krijg je hiervoor?
Als je je aanmeldt voor het EC-leiderschapsprogramma krijg je:
  • Deelname aan jaarlijks vier trainingsbijeenkomsten, verzorgd door ervaren sprekers, waarin je ondersteuning en toerusting krijgt voor de praktijk van het leidinggeven in de kerk.
  • Toegang tot de video-opnamen van de bijeenkomsten (om later nog eens terug te kijken, of voor het geval je een bijeenkomst hebt moeten missen; opnamen worden gemaakt op de locatie in Zwijndrecht).
  • Een vertrouwde/veilige plek waarin je met mede-leidinggevenden uit je eigen regio praktijkervaringen kunt uitwisselen.

Wie is contactpersoon
Organisator en gastheer van de leiderschapstrraining namens het Evangelisch College is dr. Erik Groeneveld
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Jesse van Nes, MA, adjunct-directeur opleidingen en initiatiefnemer van het leiderschapsprogramma:

Aanmelding

Vanaf medio mei is het mogelijk je aan te melden voor dit programma.

Veel gestelde vragen