Menu

Studiekosten: Opleiding Pastorale Hulpverlening

Inschrijfkosten

Voordat men de opleiding kan aanvangen, dient men zich als student of toehoorder in te schrijven bij het EPS. Deze inschrijving is eenmalig. De kosten hiervan bedragen € 50,-. De student ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie. 

Collegegelden 2017-2018

Studenten: € 1375,- per jaar
Toehoorders: € 550,- per jaar

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt er voor elk vak een (verplichte) studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk of digitaal.

Studiemodulen: circa € 300,- per jaar

De kosten voor de studiemodulen worden aan het begin van het collegejaar middels een voorschot gefactureerd (tezamen met het collegegeld). Dit voorschot wordt vervolgens in mindering gebracht op de definitieve studiematerialenfactuur die in de loop van het collegejaar wordt gemaakt en geïnd.  

Voor echtparen geldt de regeling dat zij een schriftelijke & digitale versie uitgereikt krijgen van de studiemodulen. Voor de digitale versie wordt € 12,50 per studiemodule gerekend. 

Tevens wordt de student de gelegenheid geboden overige (niet-verplicht aan te schaffen) literatuur te bestellen.

Overige kosten

 • Inschrijfgeld
  Voordat men aan de opleiding kan beginnen, dient men zich als student of toehoorder in te schrijven. Deze inschrijving is eenmalig. De kosten hiervan bedragen € 50,-. De student ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie.
   
 • Studiepas
  Jaarlijks wordt €15,- in rekening gebracht voor de Studiepas (die o.a. toegang geeft tot het gebruik van het studentenplaza).
   
 • Overig studiemateriaal
  Aan het begin van het collegejaar wordt € 25,- in rekening gebracht voor eventueel extra studiemateriaal dat gedurende het jaar wordt uitgereikt. Hierin zit ook toegang tot de Online Studiebijbel t.w.v. € 120,-.

Gespreide betaling

Annulering

Informatie aftrek studiekosten inkomstenbelasting

Studiefonds