Menu
  • Evangelisch College

    Het administratiekantoor van het Evangelisch College is gevestigd in Zwijndrecht.

Informatie klachtenprocedure

Het Evangelisch College heeft als evangelisch instituut kwaliteit van onderwijs en goede omgangsvormen hoog in het vaandel staan. Helaas is zij daarin niet volmaakt; waar mensen (samen)werken gaat weleens wat mis. Dat hoeft geen onoverkomelijkheid te zijn, zolang constructief naar een oplossing wordt gezocht.

Mocht je als student tegen onduidelijkheden of vragen aanlopen (van welke aard dan ook), of ben je ontevreden over het onderwijs, de lessituatie, communicatie of omgangsvormen (van medestudent of docent), dan is het verstandig hier niet mee te blijven rondlopen, maar dit kenbaar te maken. De eerste stap is altijd het opnemen van de kwestie met de direct betrokkene of verantwoordelijke (medestudent, docent, opleidingscoördinator). In veel gevallen zal dit tot een oplossing leiden. Mocht de uitkomst hiervan echter onbevredigend zijn, kan de directie worden gevraagd hierover een (voorlopig) bindende uitspraak te doen. Op deze wijze hopen we de meeste problemen tot een goede oplossing te leiden.

Voor situaties waarbij bovenstaande procedure niet tot een oplossing leidt, heeft het Evangelisch College een officiële klachtenprocedure. De eerste stap tot het in werking laten treden van deze procedure is het invullen van het klachtenformulier. Voordat deze procedure gestart wordt, is het aangewezen eerst het klachtenreglement aandachtig door te lezen, zodat duidelijk wordt wat de procedure precies inhoudt en wat wel/niet verwacht kan worden.

Documenten

  Naam Beschrijving Datum
Klachtenreglement.pdf Klachtenreglement.pdf versie: 01-09-2014 06 nov 2014

Klachtenformulier

Graag zo volledig mogelijk invullen.