Menu
 • Kadercursus voor gemeentewerkers

  1-jarige toerustingscursus voor leiders in kerken.
  Aangeboden op 14 zaterdagen in Amersfoort.

  Onderwerpen die o.a. worden behandeld:
  - Prediking
  - Pastoraat
  - Missionair werk
  - Leiderschap.

Kadercursus voor gemeentewerkers

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)


Aanmelden


Doelgroep

De 1-jarige Kadercursus is bedoeld voor diegenen die een leidinggevende taak in de kerk/gemeente vervullen en hierin toegerust willen worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan oudsten, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders, pastoraal werkers, kringleiders, enz.

Colleges

Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:
De Kadercursus wordt aangeboden op 14 zaterdagen in Amersfoort

Inhoud

De vakken van de Kadercursus richten zich op die gebieden die van groot belang zijn in het gemeentewerk:

 • Prediking en onderwijs
 • Leiderschap
 • Missionair werk
 • Pastoraat

Studiemodulen

Een cursist ontvangt bij aanvang van het cursisjaar voor elk vak een aparte studiemodule. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk of digitaal. Klik hier voor meer informatie.

Opzet en curriculum

Cursisten die zich inschrijven voor de 1-jarige Kadercursus nemen als toehoorder deel aan het jaar Praktische Theologie (het vijfde leerjaar de opleiding Theologie / het derde leerjaar van de opleiding Gemeente Werk). De lessen worden verzorgd op HBO-niveau. Tentamens zijn optioneel af te leggen (aan te vragen via de Webshop). De Kadercursus bestaat uit de volgende vakken:

Naam vak Lesuren   Naam vak Lesuren
Bijbelstudiemethoden 9   Homiletiek 15
Conflicthantering 4   Huwelijk en echtscheiding 9
Evangelistiek 9   Inleiding ethiek 15
Leiderschap 12   Pastoraat 15
Gesprekstechniek 9   Liturgiek 9
Groepsdynamica 5   Spiritualiteit 9

Vooropleiding

Er worden geen formele toelatingseisen gesteld. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op HAVO-niveau gewenst.

Bewijs van deelname

Indien de student de lessen (minimaal 50 procent) heeft bijgewoond, kan er na afloop van de cursus een bewijs van deelname worden aangevraagd.

Kosten 

De kosten voor de Kadercursus voor gemeentewerkers bedragen in 2017-2018:

Kadercursus gemeentewerkers  
Cursusgeld € 525,-
Studiemodulen circa € 300,-
Inschrijfgeld (indien nog niet ingeschreven) € 50,-
Studiepas € 15,-
Overig studiemateriaal (uitgereikt in de lessen)
en toegang Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-)
€ 25,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier

Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Met het invullen van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de Opleidingsovereenkomst en de geloofsbelijdenis te aanvaarden. Nadat u het aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft verstuurd via de website, ontvangt u direct daarna per e-mail een ontvangstbevestiging.