Menu

Praktijk-leergedeelte

Naast aandacht voor de theoretische vakken dient de student gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit te voeren. Hiertoe zijn twee praktijk-werkboeken samengesteld, dat bij aanvang van de studie aan de student wordt uitgereikt. De opdrachten die hierin staan beschreven, kunnen (grotendeels) in de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, maar het staat de student vrij om een andere gemeente te verzoeken hieraan medewerking te verlenen. De supervisie ten aanzien van het praktijkgedeelte dient echter bij voorkeur te worden ondergebracht bij een leidinggevende van de eigen kerkelijke gemeente.

Het praktijk-leergedeelte is opgebouwd uit de volgende fasen:

  1. Oriëntatiefase (PB01), gericht op het functioneren van de gemeente (leerjaar 1*, twintig opdrachten),

  2. Participatiefase (PB02), gericht op het functioneren in de gemeente; het zwaartepunt ligt in deze fase op de uitvoerende taken (leerjaar 2*, twintig opdrachten).

* Het is niet verplicht om in leerjaar 1 en/of 2 alle opdrachten al afgerond te hebben. De opdrachten mogen doorgeschoven worden naar een volgend leerjaar.