Menu

Introductieweekend

De opleiding Missionair Werk begint jaarlijks met een studieweekend (begin september) voor nieuwe studenten. ► Klik hier voor meer informatie. 

Lesdagen

Inspiratie & discipelschap
Elke lesdag wordt – in samenwerking met een missionaire organisatie of missionair werker - geopend met twee college-uren ‘Inspiratie & discipelschap’. Hierin wordt ruim aandacht besteed aan persoonlijke vorming, ontwikkeling en geestelijke groei. 

Colleges
Vervolgens zijn er twee lesblokken van elk drie contacturen waardoor er op de meeste zaterdagen twee vakken aan bod zullen komen.

Lesuur Programma
1e uur:
2-3e uur:
4-6e uur:
7-9e uur:
Tentamen / hertentamen
Inspiratie & discipelschap
Lesblok 1
Lesblok 2

Zelfstudie: tentamens afleggen en werkstukken maken

De meeste vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens staan vermeld op de lesroosters, welke aan het begin van het collegejaar worden uitgereikt.
Veelal zal de student naast het schriftelijk tentamen ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de Vakomschrijving welke bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Praktijk en stage

Een praktische opleiding kan niet zonder oefening. Er is door de ETA met diverse organisaties afgesproken dat zij praktijk- en stageplekken willen bieden aan studenten. De praktijk en stage worden begeleid en vormen een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Ook behoort een langere (zendings)stage in het buitenland tot de mogelijkheden.

Doorstroom | Redcliffe College