Menu

Inhoud en opzet opleiding Bijbel & Exegese

Theoretisch gedeelte

De opleiding Bijbel & Exegese is modulair opgebouwd en bevat 14 vakken (zie het curriculum voor het complete overzicht):

  • 10 Bijbels-theologische vakken (gericht op de inhoud en het verstaan van de Bijbel)
  • 2 exegese vakken: Exegese Oude Testament en Exegese Nieuwe Testament (gericht op het verantwoord leren uitleggen van de tekst)
  • 2 Inleidingsvakken:
    • ​Inleiding in de Bijbel,
    • Inleiding in de theologie.

Bijbeltalen (facultatief)

De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Bijbel & Exegese. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en derhalve ook op het rooster staan van de opleiding Bijbel & Exegese (eerste twee leerjaren worden gezamelijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden (voor studenten op B-niveau).

Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het certificaat Bijbelse Theologie worden toegevoegd.