Menu

Inhoud en opzet opleiding Bijbelse Theologie

Theoretisch gedeelte

De opleiding Bijbelse Theologie is modulair opgebouwd en bevat 14 vakken (zie het curriculum voor het complete overzicht):

  • 10 Bijbels-theologische vakken (gericht op de inhoud en het verstaan van de Bijbel)
  • 2 exegese vakken: Exegese Oude Testament en Exegese Nieuwe Testament (gericht op het verantwoord leren uitleggen van de tekst)
  • 2 Inleidingsvakken:
    • ​Inleiding in de Bijbel,
    • Inleiding in de theologie.

Bijbeltalen (facultatief)

De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Bijbelse Theologie. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en derhalve ook op het rooster staan van de opleiding Bijbelse Theologie (eerste twee leerjaren worden gezamelijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden (voor studenten op B-niveau).

Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het certificaat Bijbelse Theologie worden toegevoegd.