Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering

Historische achtergrond Evangelisch College

Het Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen stichting Evangelische Bijbelscholen (opgericht in 1972) en stichting Evangelische Theologische Academie (opgericht in 1984). Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich door middel van een veelzijdig studieaanbod inzet voor inspirerend Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Historische achtergrond stichting Evangelische Theologische Academie

Na eerst enkele jaren als dependance van het Amerikaanse Trinity Theological Seminary te hebben gefunctioneerd, biedt de ETA sinds 1989 als zelfstandige instelling een geheel eigen programma aan. Vanaf 1990 wordt (een deel van) de leerstof eveneens beschikbaar gesteld voor afstandsonderwijs, zodat het programma desgewenst ook zonder colleges kan worden doorlopen. 

De stichting ETAis op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.

Historische achtergrond stichting Evangelische Bijbelscholen

De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie; de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren '80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS).

Omdat het niet haalbaar bleek om de ETH zonder overheidsfinanciering voort te zetten, werd de ETH in 2004/2005 ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede. Dit betekende dat stichting EBS vanaf dat moment alleen nog verantwoordelijk was voor de ETS..

De stichting EBS is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.

 
 • Kopafbeelding

  Toerustingscursus Pastoraat in 2017-2018

  10-04-2017 De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen. In het studiejaar 2017-2018 wordt de cursus aangeboden in Amersfoort, Goes, Meppel en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nathan Witkamp gepromoveerd

  24-11-2016 Medewerker en docent Nathan Witkamp is op 14 december gepromoveerd. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift met als titel: 'Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis'. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Verslag diplomeringen 2016

  21-11-2016 In november 2016 werden diploma's uitgereikt tijdens verschillende diensten aan cursisten van de ETS-Bijbelcursus en studenten van de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe ETA-studiemodule: Homiletiek

  16-09-2016 Onlangs is de nieuwe studiemodule Homiletiek uitgebracht. De module biedt een inleiding in de wereld van het spreken en is geschreven door Bart van Nes, MA met medewerking van Henk ten Voorde, MA. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen