Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Historische achtergrond Evangelisch College

Het Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen stichting Evangelische Bijbelscholen (opgericht in 1972) en stichting Evangelische Theologische Academie (opgericht in 1984). Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich door middel van een veelzijdig studieaanbod inzet voor inspirerend Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Historische achtergrond stichting Evangelische Theologische Academie

Na eerst enkele jaren als dependance van het Amerikaanse Trinity Theological Seminary te hebben gefunctioneerd, biedt de ETA sinds 1989 als zelfstandige instelling een geheel eigen programma aan. Vanaf 1990 wordt (een deel van) de leerstof eveneens beschikbaar gesteld voor afstandsonderwijs, zodat het programma desgewenst ook zonder colleges kan worden doorlopen. 

De stichting ETAis op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.

Historische achtergrond stichting Evangelische Bijbelscholen

De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie; de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren '80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS).

Omdat het niet haalbaar bleek om de ETH zonder overheidsfinanciering voort te zetten, werd de ETH in 2004/2005 ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede. Dit betekende dat stichting EBS vanaf dat moment alleen nog verantwoordelijk was voor de ETS..

De stichting EBS is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.

 
 • Kopafbeelding

  Nieuw: MissieMeter - Ontdek het missionaire domein van uw kerk

  20-06-2017 Missionair kerk-zijn kan op heel veel verschillende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw kerk? De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

  09-06-2017 Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

  31-05-2017 Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  EC-Magazine | juni 2017

  30-05-2017 Het Magazine van het Evangelisch College verschijnt drie keer per jaar en houd je op de hoogte van het nieuws en het studieaanbod van het Evangelisch College. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen