Menu
 • Toerustingscursus Pastoraat

  Inleidende cursus van 5 zaterdagen.
  Jaarlijks aangeboden op diverse locaties verspreid over het land.
 • Inhoud van de cursus

  In deze cursus wordt een basis gelegd voor pastoraal werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas?
 • De Bijbel als basis

  Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? Je eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want van daaruit kun je uitdelen. Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt. Je wordt zelf aangemoedigd de Bijbel verder te bestuderen.

De Toerustingscursus Pastoraat in uw kerk/gemeente?

Kosten en voorwaarden

 • De kosten om het EPS uit te nodigen de Toerustingscursus Pastoraat (bestaande uit 10 lessen van elk 2,5 uur) te verzorgen in uw kerk/gemeente bedragen € 1750,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer).
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 500,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een cursusmap uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per cursusmap.
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • Er dienen minimaal 15 personen uit de organiserende c.q. participerende gemeente(n) deel te nemen aan deze cursus. 
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het EPS een factuur voor het cursusgeld , de cursusmappen, een doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten en cursusmap kosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • De week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het EPS een lijst met deelnemers (inclusief NAW gegevens), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de eventueel participerende gemeente(n).
 • Het EPS maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het EPS.

Procedure van aanvraag

 1. Maak aan het EPS uw interesse kenbaar door te mailen naar de cursuscoördinator: .
 2. Het EPS onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
 3. In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden afgesproken.
 4. Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.