Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Ondersteun ons werk

Vindt u het werk van het Evangelisch College belangrijk én wilt u dat dit werk zich verder kan (door)ontwikkelen? Word dan donateur!

Het Evangelisch College is een interkerkelijk en overheidsonafhankelijk opleidingsinstituut en ontvangt geen subsidies. Dankzij de inkomsten uit collegegelden én de trouwe inzet van 20 werknemers en ruim 100 gastdocenten - die allen tegen beperkte beloning hun werk verrichten - kan dit werk bestaan. 

We hebben echter uw ondersteuning nodig om:

 • ... de opleidingen en cursussen betaalbaar en toegankelijk te houden
 • ... mensen met beperkte financiële middelen toch gelegenheid te bieden bij ons een studie te volgen (studiefonds)
 • ... te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs
 • ... nieuwe onderwijsprogramma's te ontwikkelen 

Wilt u hieraan bijdragen? Maak dan een gift over op

IBAN: NL 37 INGB 0000605798
Ten name van: Stichting Evangelisch College

of vul onderstaand machtigingsformulier in (via dit formulier kunt u ook via iDEAL doneren). 

Machtigingsformulier

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen