Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Veelzijdig erkend

Het Evangelisch College kiest er bewust voor niet overheidserkend te zijn. Hierdoor kunnen we al jarenlang stabiele onderwijsprogramma’s aanbieden, en hebben we de volledige vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze evangelische identiteit.

Door de kwaliteit van de opleidingen is het Evangelisch College hoewel niet overheidserkend, wel maatschappelijk en kerkelijk erkend. Zie bijvoorbeeld ons Comité van aanbeveling.

Doorstroomtrajecten naar erkende hogescholen en universiteiten
Het Evangelisch College heeft voor de opleiding Theologie met de volgende hogescholen en universiteiten een convenant gesloten, waardoor studenten kunnen doorstromen om een overheidserkende Bachelor- of Mastergraad te behalen:

 • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
 • Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF)
 • Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen (TUK)

Lees meer.

Samenwerking kerkelijke denominaties
Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een aantal kerkelijke denominaties. Deze partijen erkennen de kwaliteit van de door het Evangelisch College aangeboden opleidingen:

 • Unie van Baptistengemeenten in Nederland
 • Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC-gemeenten)

In deze samenwerkingsovereenkomst is o.a. vastgelegd op welke wijze een student via de opleiding Theologie een traject bij het Baptisten Seminarium kan volgen. Hiermee kan de student een beroepbaarstelling als predikant aanvragen binnen zowel de Unie van Baptistengemeenten als de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten.
Uit de praktijk blijkt dat alumni ook een plek vinden als voorganger in een (zelfstandige) evangelische of pinkstergemeente of kerkelijk werker worden in de Protestantse Kerk (al dan niet via een traject bij de CHE).

► Lees meer.

Registratie CRKBO
Het Evangelisch College staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet daarmee aan de daarbij behorende kwaliteitscode.

 

 

 • Kopafbeelding

  Nieuw: MissieMeter - Ontdek het missionaire domein van uw kerk

  20-06-2017 Missionair kerk-zijn kan op heel veel verschillende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw kerk? De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

  09-06-2017 Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

  31-05-2017 Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  EC-Magazine | juni 2017

  30-05-2017 Het Magazine van het Evangelisch College verschijnt drie keer per jaar en houd je op de hoogte van het nieuws en het studieaanbod van het Evangelisch College. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen