Menu
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening

  Een 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Meppel (zaterdag)
  - Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond).
 • Theorie en praktijk

  De opleiding wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van theologie en pastoraat en van theorie en praktijk.
 • Docenten

  De lessen en trainingen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een theologische achtergrond en een ruime praktijkervaring in het pastoraat.
 • Student aan het woord

  "Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken. Wat ik nu leer bij de opleiding Pastorale Hulpverlening kan ik direct toepassen in de praktijk."
  - Bas Keijzer
 • Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie.
 • Bijbel

  Het bijzondere van de opleiding is, dat de student naast de vele pastorale informatie en het verkrijgen van pastorale vaardigheden ook veel kennis van de Bijbel opdoet - een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse - en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet.

Welkom bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS)

Heeft u het verlangen om vanuit de Bijbel pastorale hulp te verlenen?

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt het EPS onderwijs aan op HBO-niveau voor het opleiden en toerusten van pastoraal werkers.

De opleidingen kenmerken zich door een unieke combinatie van pastoraat en theologie en van praktijk en theorie. 

Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:
Studieaanbod:

Het EPS kenmerkt zich door:

 • Combinatie Bijbelse theologie en pastoraat
 • Bijbelgetrouw en geloofsopbouwend
 • Evangelische identiteit
 • HBO-niveau
 • Bekwame en ervaren docenten
 • Persoonlijke benadering
 • Praktijkgericht

Missie
Het EPS zet zich in om pastoraal werkers op te leiden die in staat zijn vanuit Gods Woord en met praktisch-psychologische kennis en vaardigheden mensen (pastorale) hulp te bieden.