Menu

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

Opleiden en toerusten van pastoraal werkers

Welkom bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS)

Heeft u het verlangen om vanuit de Bijbel pastorale hulp te verlenen?

Als onderdeel van het Evangelisch College biedt het EPS onderwijs aan op HBO-niveau voor het opleiden en toerusten van pastoraal werkers.

De opleidingen kenmerken zich door een unieke combinatie van pastoraat en theologie en van praktijk en theorie. 

Nederland
Studieaanbod:

Het EPS kenmerkt zich door:

  • Combinatie Bijbelse theologie en pastoraat
  • Bijbelgetrouw en geloofsopbouwend
  • Evangelische identiteit
  • HBO-niveau
  • Bekwame en ervaren docenten
  • Persoonlijke benadering
  • Praktijkgericht

Missie
Het EPS zet zich in om pastoraal werkers op te leiden die in staat zijn vanuit Gods Woord en met praktisch-psychologische kennis en vaardigheden mensen (pastorale) hulp te bieden.