Menu

Zaterdag 10 juni 2017: ETS-studiedag 'Preken voor leken'

Kopafbeelding

Op zaterdag 10 juni vindt de derde en laatste ETS-studiedag van dit cursusjaar plaats. Bart van Nes zal deze studiedag verzorgen met als thema ‘Preken voor leken’.

ETS-studiedagen
In aanvulling op het cursuscurriculum dat in vier jaar alle Bijbelboeken behandelt, verzorgt de ETS-Bijbelcursus ook jaarlijks drie landelijke praktijkgerichte studiedagen. Deze studiedagen zijn verplicht voor cursisten die het ETS-diploma assistent-gemeentewerker willen behalen, maar zijn ook bedoeld voor de andere cursisten die naast de bijbelcursus (nog meer) praktisch toegerust willen worden. 

Preken voor leken
In het studiejaar 2016-2017 staan de drie ETS-studiedagen in het teken van 'Onderwijs in de kerk'. Op zaterdag 10 juni vindt de derde en laatste ETS-studiedag van dit cursusjaar plaats, met als onderwerp ‘Preken voor leken’. 

Deze studiedag zal bestaan uit drie sessies:

  1. De homiletische driehoek: over de persoon van de prediker, het gepredikte Woord en de hedendaagse hoorder.
  2. Het preekproces: hoe maak je een preek?
  3. De kracht van verhalen: hoe het vertellen van een verhaal je boodschap kan versterken.

Over de spreker
De studiedag zal worden verzorgd door Bart van Nes, MA. Bart studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. Drie dagen in de week werkt hij bij de Evangelische Gemeente Rafaël in Goes. Daarnaast spreekt hij wekelijks in samenkomsten en jongerendiensten. Bij het Evangelisch College is Bart verantwoordelijk voor de Toerustingscursus Sprekers: Preken voor leken

Veenendaal
De studiedag vindt van 10:30 tot 15:30 uur plaats in ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2 in Veenendaal. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Voor ETS-cursisten en EC-studiepashouders zijn de drie studiedagen gratis te volgen. Anderen betalen slecht € 15,-.

Klik hier voor meer informatie    Klik hier om je aan te melden voor deze studiedag