Menu

Update ANBI-status

Kopafbeelding

Mei 2014. De bezwaarprocedure tegen de intrekking van de ANBI-status loopt nog. Giften aan het EC zijnderhalve vooralsnog niet aftrekbaar.

Mocht de ANBI-status definitief vervallen, dan neemt het Evangelisch College de status van SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aan, op grond waarvan het EC in de toekomst geen erf- en schenkbelasting verschuldigd is over ontvangen legaten en schenkingen.