Menu

Terugblik opening studiejaar 2012-2013

Kopafbeelding

Oktober 2013.
Op zaterdag 29 september 2012 vond in Putten de opening plaats van het nieuwe studiejaar van het Evangelisch College. De dag bestond uit een docentenontmoeting in de ochtend met aansluitend een studiedagmiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’.

Docentenontmoeting
In de ochtend verzamelden bestuur, medewerkers en docenten van het Evangelisch College zich in Putten voor een docentenontmoeting. Algemeen directeur drs. Cees van Nes opende de ochtend met het informeren van de aanwezigen met ‘de stand van zaken’ van het Evangelisch College. 
Een jaar na oprichting van het Evangelisch College, ontstaan uit een fusie tussen st. Evangelische Bijbelscholen en st. Evangelische Theologische Academie, kan met dankbaarheid worden vastgesteld dat deze krachtenbundeling positief is uitgepakt. De studentenaantallen zijn afgelopen jaar gestegen en financieel staat de organisatie er goed voor.
 
   
 
Afscheid bestuursleden
Na de opening door Van Nes werd formeel afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden drs. ing. Gerrit van Ginkel (voorzitter), John de Leeuw, MA (vice-voorzitter) en Jaap Visser (lid).

 
Foto (v.l.n.r.): drs. ing. Gerrit van Ginkel, John de Leeuw MA, Jaap Visser, drs. Martien Jan de Haan

Het Evangelisch College in historisch perspectief
In een afscheidstoespraak riep John de Leeuw de geschiedenis van de voormalige st. Evangelische Bijbelscholen in herinnering om het werk van voorgangers zoals Jan Kits sr. en Jacob Klein Haneveld in gedachtenis te houden en in hetzelfde geloof verder te bouwen aan het werk van de organisatie.
 
 
Bijbel(getrouw)onderwijs
Vervolgens benadrukte Gerrit van Ginkel in zijn afscheidsspeech het belang van Bijbelgetrouwonderwijs in Nederland als reactie op het vrijzinnige theologieonderwijs en op toename van allerlei vormen van nieuwe spiritualiteit. Van Ginkel sloot af met een oproep te letten op de ‘tekenen der tijden’; “het Koninkrijk is op komst”.
 
 
Nieuwe bestuursleden
Na het afscheid van deze drie zittende bestuursleden werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld: ds. Arie Mol en drs. Martien Jan de Haan. 
 
Foto gebed voor vertrekkende en nieuwe bestuursleden (v.l.n.r.): Jan Kranendonk, drs. ing. Gerrit van Ginkel, drs. Martien Jan de Haan, John de Leeuw MA, ds. Arie Mol en Jaap Visser.
 
Jaaropening
Als nieuwe bestuursvoorzitter opende De Haan het studiejaar 2012-2013 met een meditatie over Handelingen 8:19 ‘geef mij ook deze macht’ waarin hij opriep niet in eigen kracht werkzaam te zijn, maar te realiseren dat we in alles van God afhankelijk zijn.
  • PowerPoint jaaropening Martien Jan de Haan (eind oktober beschikbaar)
Studiemiddag: Leven in crisistijd
’s Middags was er een studiemiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’, waar ook de studenten en cursisten voor waren uitgenodigd. Adjunct-directeur Jesse van Nes, MA opende de studiemiddag met een korte inleiding op het thema. Van Nes gaf aan dat de huidige (financiële) crisis ook wel een morele crisis wordt genoemd, maar dat hierachter nog een diepere crisis schuil gaat: een geestelijke en spirituele crisis. Deze crisis betreft de mens die onbekend is met de ware zin en doel van het leven; het leven zoals God als schepper dat bedoeld heeft voor Zijn schepping.
 
Leven in crisistijd – vanuit het Oude Testament
Vervolgens verzorgde dr. Van Veen-Vrolijk een inleiding op het Bijbelboek Jeremia (één van de 
Bijbelboeken die dit jaar worden behandeld bij de Evangelische Toerusting School), waarin zij liet zien hoe Jeremia ondanks alle crisissen in zijn leven toch uiteindelijk een boodschap van hoop (de komst van het nieuwe verbond) kon verkondigen. Ze riep daarbij de ruim 120 bezoekers op, om in navolging van Jeremia te volharden in geloof, moedig te zijn, het gebed te zoeken en in alle situaties te zien op de toekomst die voor ons ligt door het volbrachte werk van Jezus Christus.

 Download

Leven in crisistijd – vanuit het Nieuwe Testament
De tweede lezing werd verzorgd door prof. dr. Van Houwelingen. Hij benaderde het thema ‘leven in crisistijd’ vanuit het Bijbelboek Hebreeën, dat hij typeerde als een preek die aanmoedigt het vertrouwen te stellen in Jezus Christus, de superieure Hogepriester. In de Hebreeënbrief wordt duidelijk gemaakt dat ons leven niet gericht moet zijn op het hier-en-nu, maar op dat wat gaat komen (toekomstgericht leven). Dit leven krijgt vorm en inhoud door gehoorzaam aan Hem te zijn en een heilig leven na te streven en te blijven volharden in geloof.
 
 
 Download