Menu

Terugblik opening EC-onderwijscentrum

Zaterdag 31 januari opende het Evangelisch College haar nieuwe kantoor en theologisch onderwijscentrum in Zwijndrecht. ’s Ochtends bezochten zo’n 150 belangstellenden het Open Huis. ’s Middags vond de officiële opening plaats.

Open Huis
Na een half jaar hard werken om de voormalige bibliotheek gebruiksklaar te maken voor kantoorwerkzaamheden en onderwijsactiviteiten, gingen op zaterdagochtend 31 januari eindelijk de deuren open. Ruim 150 belangstellende familieleden, vrienden, studenten en buurtbewoners kwamen af op het Open Huis om een kijkje nemen in opnieuw ingerichte pand. De bezoekers werden gastvrij ontvangen in de gezellige nieuwe kantine waar een hapje en drankje voor hen klaar stond. Daarna volgde een rondleiding door het gebouw door één van de medewerkers van het Evangelisch College. De reacties waren lovend. Wat een groot gebouw met zoveel mogelijkheden!


Bekijk meer foto's van het Open Huis.


Docentenontmoeting
Voor docenten en genodigden was er ’s middags een informele ontmoeting en lunch georganiseerd waarbij adjunct-directeur Jesse van Nes de gasten kort bijpraatte over de laatste ontwikkelingen binnen het Evangelisch College. 

Bekijk meer foto's van de docentenontmoeting.


Officiële opening
Met het tonen van een promotiefilmpje van het Evangelisch College werd om 14:00 uur de officiële bijeenkomst geopend. Na een welkomstwoord van algemeen-directeur Cees van Nes kreeg bestuursvoorzitter Martien-Jan de Haan het woord.

Bekijk meer foto's van de opening.


Toespraak Martien-Jan de Haan, bestuursvoorzitter
Aan de hand van een aantal persoonlijke herinneringen als voormalig docent en medewerker blikte De Haan terug in de tijd om uiteindelijk in verwondering en dankbaarheid stil te staan bij de nieuwe mijlpaal voor het Evangelisch College: het verkrijgen van een eigen pand. Als bestuursvoorzitter bedankte hij Cees van Nes en de medewerkers van het Evangelisch College voor de geweldige inzet die is geleverd voor het gebruiksklaar maken het pand.Toespraak burgemeester Schrijer
Alvorens de burgemeester van Zwijndrecht naar voren te vragen, blikte Cees van Nes terug op het plezierige contact dat hij afgelopen maanden heeft gehad met gemeente Zwijndrecht en overhandigde hij de burgemeester een openingscadeau: een gratis cursus ‘Rondreis door de Bijbel’ in het nieuwe EC-onderwijscentrum voor inwoners van Zwijndrecht.


Toespraak ds. Jan Wessels, directeur EA-EZA
Daarna verzorgde Jan Wessels namens de Evangelische Alliantie - Evangelische Zendings Alliantie (EA-EZA) een overdenking uit Handelingen 2 van waaruit hij o.a. het belang van eenheid en het doorgeven van het onderwijs van de apostelen aanhaalde. De toespraak werd afgesloten met een gebed voor het werk van het Evangelisch College.

Cees van Nes sloot het officiële deel af door iedereen te bedanken voor de inzet voor het werk van het Evangelisch College.


Openingscollege: Is geloof in God (on)redelijk?
Na een muzikaal intermezzo door Hans Okkerse kon het gebouw eindelijk ‘in gebruik’ genomen worden waarvoor het bedoeld is: onderwijs! Adjunct-directeur Jesse van Nes haalde de eerste woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God […]’ aan ter toelichting op de keus van het thema.
In een 45 minuten durend college maakte dr. ir. Emanuël Rutten wetenschappelijk medewerker aan de VU in Amsterdam, met een aantal argumenten duidelijk waarom het volgens hem rationeel verantwoord is om in God te geloven.

De opening werd vervolgens afgesloten met een feestelijke receptie. Aansluitend was er voor bestuur en personeel en partners nog een diner, waarna er een einde kwam aan een lange, maar zeer geslaagde dag waar nog lang met dankbaarheid op teruggekeken zal worden.

Bekijk meer foto's van het openingscollege en de receptie.