Menu

Open dagen ETS: lessen volgen in september

Kopafbeelding

De Evangelische Toerusting School stelt in september haar lessen open voor geïnteresseerden. Op de 55 cursuslocaties in Nederland kunnen zo de lessen Oude en Nieuwe Testament vrijblijvend worden bezocht.

Als onderdeel van het Evangelisch College, een interkerkelijk opleidingsinstituut die zich inzet voor inspirerend Bijbelonderwijs, biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) een 4-jarige Bijbelcursus aan op 55 cursuslocaties in Nederland en als afstandsonderwijs. Elke maand wordt er lesgegeven over het Oude en Nieuwe Testament. In vier jaar tijd komen alle Bijbelboeken aan bod.

De ETS wil mensen helpen de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo persoonlijk betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.

Een ieder die het verlangen heeft de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen, is van harte uitgenodigd om in september vrijblijvend een les Oude Testament en/of Nieuwe Testament van de ETS bij te wonen op één van de 55 cursuslocaties. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding, de cursuslocaties en data van de lessen.