Menu

Nieuwe uitgave van Marturia: E-magazine over de Vroege Kerk

Juli 2016

Marturia #11

Het is vandaag de dag niet bepaald vanzelfsprekend om een leven te leiden in navolging van Christus. Met een zekere weemoed kunnen we dan terugkijken naar vervlogen tijden van ‘christelijk Nederland’. Maar nog even los van de vraag in hoeverre Nederland ooit echt ‘christelijk’ is geweest, kan deze terugblik op de recente historie snel tot een perspectiefvervalsing leiden. Alsof het christelijk geloof vroeger algemeen geaccepteerd was. De ‘christelijke’ periode van Europa en Nederland wordt echter voorafgegaan door het tijdvak van de (late) Oudheid, waarin het christendom eerst een minderheid en later hooguit één van de vele religieuze opties was. Juist de intellectuelen uit die tijd stelden het christelijk geloof onder kritiek. Andersom waren de christenen vaak kritisch ten opzichte van de gebruiken en het gedachtengoed van hun tijd. Dit doet ons beseffen dat het soms gehoorde argument dat het christelijk geloof ‘niet meer van deze tijd’ is, geen hout snijdt. Ook tijdens de eerste paar honderd jaar van haar bestaan was het christelijk geloof immers ‘niet van deze tijd’. Maar waarom vonden de critici dat? Waar had men moeite mee? En hoe reageerde de Vroege Kerk hierop? Benno Zuiddam leidt ons in in deze interessante materie. Verder bieden we u, naast onze vaste rubriek Uit de Media, nog een leuke vakantie-lees-tip. Een goede zomer!

► Klik hier om te lezen.

Uw reactie op Marturia
De redactie van Marturia vindt het leuk om reactie van lezers te ontvangen. Wat vindt u van Marturia? Heeft u een vraag of suggestie? Stuur dan een email naar .

Digitaal e-magazine
Marturia wordt gratis als e-magazine aangeboden. De nieuwe editie van Marturia kunt u direct openen door op de afbeelding rechts te klikken, of te surfen naar onze website: www.marturia.info. Het is mogelijk de pagina op volledige grote te bekijken en in te zoomen op delen van de pagina. Leest u liever van papier, dan kunt u Marturia via ►deze link downloaden als PDF-bestand en desgewenst zelf uitprinten.

Stuurt u Marturia gerust door naar anderen, zodat zoveel mogelijk mensen worden bereikt met het getuigenis uit de Vroege Kerk!

Missie
Marturia is Grieks voor 'getuigenis'. Dit geeft al aardig aan wat onze missie is, namelijk 'getuigen'. Waarvan willen wij getuigen? De doelstelling van Marturia is om te getuigen van de kerk uit de eerste eeuwen tot opbouw van de kerk van vandaag. We willen ons laten inspireren door de wijze waarop de gelovigen uit die beginperiode vorm gaven aan hun christen-zijn, zoals de wijze waarop zij in het leven stonden, wat zij geloofden, en hoe ze als christenen samen kwamen.

Volgende edities
Wij hebben de doelstelling om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe editie uit te brengen.