Menu

Nieuwe ETA-studiemodule: Eschatologie

In maart verscheen de nieuwe studiemodule Eschatologie. De module is geschreven door ETA-coördinator en docent Evert Leeflang, MA.

Toekomstverwachting is van alle eeuwen. De eschatologie is het vakgebied dat specifiek de christelijke toekomstverwachting theologisch wil doordenken. Deze studiemodule wil een inleiding bieden op dit boeiende en veel-bediscussieerde vakgebied.

Na de belangrijke inleidende vragen, zoals hoe eschatologisch materiaal in de Bijbel moet worden gelezen, valt de module uiteen in drie hoofddelen. Ten eerste een theologische verkenning van de eschatologie in Oude en Nieuwe Testament. Ten tweede een historisch-theologisch overzicht van de belangrijkste eschatologische ontwikkelingen van de eerste eeuwen tot vandaag de dag. Ten derde een systematisch-theologische behandeling van de belangrijkste thema’s die te maken hebben met de christelijke toekomstverwachting. Ondanks dat dit zeker een uitdagend vakgebied is, is haar bestudering de moeite ruimschoots waard en een verrijking voor het geloof.

De module is (tijdelijk voor de actieprijs van € 35,-) te verkrijgen in de webshop.