Menu

Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

Kopafbeelding

Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht.

Toerustingsprogramma Leiderschap
Het Toerustingsprogramma Leiderschap wil leiderschapsontwikkeling in de kerk ondersteunen door middel van het aanbieden van toerusting waarbij onderwerpen behandeld worden die toegespitst zijn op de praktijk van het leidinggeven in kerkelijke context. Elke bijeenkomst wordt verzorgd door een spreker/trainer met een ruime ervaring in leiderschapsontwikkeling binnen de kerk. Na afloop van elke training vindt er in kleine groepen een nabespreking plaats, waarin gereflecteerd wordt op de eigen praktijksituatie.

Doelgroep
Doelgroep zijn diegenen die (al dan niet beroepsmatig) een leidinggevende rol vervullen in de kerk en willen groeien in persoonlijk- en geestelijk leiderschap (bijvoorbeeld: predikanten/voorgangers, kerkelijk werkers, jeugdwerkers, oudsten, diakenen of kerkenraadsleden).

Programma 2017-2018
Het programma bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten en wordt aangeboden in Amersfoort (op vrijdagmiddagen) en in Zwijndrecht (op zaterdagochtenden). Voor komend jaar hebben Joël Aerts, Wim Grandia, Oeds Blok, Liesbeth van Tongeren en Ron van der Spoel hun medewerking toegezegd.


Meer informatie     Download flyer     Aanmelden