Menu

Instroomactie Toerustingsprogramma Leiderschap

Kopafbeelding

Nog dit seizoen deelnemen aan het Toerustingsprogramma Leiderschap? Meld je nu aan voor de resterende bijeenkomsten en ontvang 50% instroomkorting.

Het Toerustingsprogramma Leiderschap is voor een ieder die (al dan niet beroepsmatig) een leidinggevende rol vervult in de kerk. Te denken valt aan predikanten, voorgangers, kerkenraadsleden, oudsten en kerkelijk werkers. Het programma wil leiderschapsontwikkeling in de kerk ondersteunen door het aanbieden van trainingen en het creëren van een vertrouwde plek waarin gereflecteerd wordt op wat leiderschap in de kerk inhoudt en welke rol je als leider hierin zelf hebt. 

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op 9 maart 2018 in Amersfoort en 10 maart 2018 in Zwijndrecht. drs. Oeds Blok en Liesbeth van Tongeren spreken dan over 'De kracht van de kwestbare leider'.

Meer informatie en aanmelden.