Menu

Evangelisch College opent studiejaar 2018-2019

Kopafbeelding

Het studiejaar 2018-2019 van het Evangelisch College is van start gegaan. Zaterdag 8 september kwamen zo'n zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de theologische opleidingen in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag.

Opening
Adjunct-directeur Jesse van Nes opende op deze dag het nieuwe studiejaar met een overdenking vanuit Mattheüs 13:46, waarin een koopman alles verkoopt om eigenaar te worden van een uitzonderlijke parel. Van Nes haalde daar drie lessen uit: Gods Koninkrijk laat zich vinden; van Gods Koninkrijk mag je mede-eigenaar worden en Gods Koninkrijk verandert je. Hij sprak de hoop uit dat studenten dezelfde ervaring mogen hebben als koopman in de gelijkenis. Dat door de kennis en inzicht die ze gaan opdoen, het verlangen steeds verder mag groeien om deel te hebben aan Gods Koninkrijk. Dat dat gaat maken wie zij zijn en dat er zo een prachtig karaktervormend proces mag gaan optreden waarin principes van Gods Koninkrijk in en door hen heen meer zichtbaar worden, tot eer van God en tot zegen van anderen.

Gelijktijdig aan deze dag vond in De Glind het startweekend plaats van de deeltijdopleiding Missionair Werk. Op diverse locaties in het landen vonden de eerste lessen plaats van de ETS-Bijbelcursus. En in Meppel startten de lessen van de deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening.

Studentenaantallen
Het Evangelisch College mag zich weer verheugen in mooie studentenaantallen. Zo'n 200 studenten volgen een traject binnen de deeltijdopleiding Theologie en nog eens bijna 30 studenten de nieuwe Sprekersroute, 25 studenten volgen de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk en 50 studenten de 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening. Bij de ETS-Bijbelcursus worden dit studiejaar ruim 1000 cursisten verwacht - verspreid over circa 55 cursuslocaties. Deze studentenaantallen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Nieuw: Toerustingscursus Leven met een Missie
Dit studiejaar wordt ook voor het eerst het Toerustingscursus Leven met een Missie aangeboden. De toerustingscursus Leven met een Missie is een cursus voor iedereen die zoekt naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen. De cursus ondersteunt je om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen. De eerste cursus zal in januari in Assen starten. 

Evangelisch College
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwasseneneducatie dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Verspreid over ruim 60 leslocaties in Nederland volgen jaarlijks ruim 1500 studenten een opleiding of cursus bij het Evangelisch College. De ETS-Bijbelcursus is met zo’n 1000 cursisten de meest gevolgde cursus.