Menu

Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

Kopafbeelding

Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA.

In de samenwerkingsovereenkomst is verder vastgelegd dat beide partijen elkaars opleidingsprogramma’s erkennen, zodat er wederzijds vrijstellingen gegeven worden. Op deze manier kunnen studenten van de ETA ervoor kiezen om via het EuNC opgeleid te worden tot voorganger of gemeentewerker in de Kerk van de Nazarener.
Studenten van het EuNC kunnen op hun beurt ervoor kiezen om door te studeren aan de ETA om zo het volledige diploma Opleiding Theologie (van 240 ECTS) te behalen en/of gebruik te maken van de doorstroommogelijkheden die de ETA heeft met bijvoorbeeld de Christelijke Hogeschool Ede, de Theologische Universiteit Kampen of de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Dr. Erik Groeneveld, onderwijscoördinator van het EuNC en tevens docent Praktische Theologie bij de ETA licht de keuze voor deze samenwerking toe:

“Nadat enkele jaren geleden onze internationale campus in Büsingen, Zwitserland werd gesloten en er in plaats daarvan landelijke lokale learning centres kwamen, stonden we in Nederland voor de uitdaging om voor een relatief kleine groep studenten een volwaardig theologisch-studieprogramma aan te bieden om onze voorgangers en gemeentewerkers op te leiden. Door de samenwerking met de ETA kunnen we nu onze krachten bundelen, docenten uitwisselen en onze studenten meer keuzemogelijkheden bieden qua leslocaties en vakken die gevolgd kunnen worden. De ETA heeft zich bewezen als een gedegen theologisch opleidingsinstituut dat qua identiteit goed bij ons past en aansluit bij de behoeften van onze studenten: flexibele studieprogramma’s in deeltijd, meerdere leslocaties in Nederland, mogelijkheden om ook op afstand te studeren én bovenal kwalitatief goed onderwijs.”

Jesse van Nes MA, adjunct-directeur opleidingen van het Evangelisch College is blij met deze samenwerking:

“Het Evangelisch College wil met haar onderwijs dienstbaar zijn aan de kerk in Nederland en onze studenten opleiden en toerusten voor een taak in de gemeente. Deze samenwerking geeft hier heel direct invulling aan, doordat studenten van het EuNC nu een deel van hun opleiding bij ons volgen. Na eerdere afspraken met de Unie van Baptistengemeente en de ABC-gemeenten i.s.m. het Baptisten Seminarium is dit nu het derde kerkgenootschap waar we als Evangelisch College actief mee samenwerken in het opleiden van leidinggevenden.”

Foto: Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op vrijdag 9 juni 2017 in het kantoor van het Evangelisch College in Zwijndrecht.
Rechts: Piet Boekhoud, voorzitter van het bestuur van het European Nazarene College, Nederland.
Links: Jesse van Nes, adjunct-directeur opleidingen  bij het Evangelisch College.

 


Evangelisch College
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat op ruim 60 locaties in Nederland deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Het administratiekantoor is gevestigd in Zwijndrecht. Jaarlijks volgen ruim 1750 studenten en cursisten een studieprogramma bij het Evangelisch College.

Kerk van de Nazarener
De Kerk van de Nazarener is een internationale denominatie gebaseerd op de heiligingsleer van opwekkingsprediker John Wesley. De Kerk van de Nazarener in Nederland bestaat dit jaar vijftig jaar en kent zo’n vijftiental gemeenten. De wereldwijde kerk bestaat ruim 110 jaar en kent meer dan 30.000 gemeenten in 160 landen.
Zie voor meer informatie: www.nazarene.nl