Menu

ETA start opleiding Gemeente Werk

De Evangelische Theologische Academie (ETA) breidt haar onderwijsaanbod uit met de 3-jarige deeltijdopleiding Gemeente Werk. In september gaat de opleiding op vier locaties in Nederland van start.

De opleiding Gemeente Werk wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader, praktisch-theologische vakken en een praktijk-leergedeelte. De opleiding, die wordt aangeboden op HBO-niveau, is bedoeld voor hen die zich willen toeleggen op het brede spectrum van het gemeentewerk en zich hiertoe (al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen.

Opleiding
In de eerste twee leerjaren staat de inhoud en het verstaan van de Bijbel centraal, met daarnaast een praktijk-leergedeelte waarbij opdrachten uitgevoerd dienen te worden in de plaatselijke gemeente. In het derde leerjaar komen vakken aan bod die te maken hebben met de praktijk van het gemeentewerk. De gemiddelde studiebelasting voor studenten bedraagt tussen de 15 á 20 uur per week. De lessen worden aangeboden in Amersfoort, Meppel, Rotterdam en Zwijndrecht. Ook is het mogelijk de eerste twee leerjaren te volgen via het gestructureerd afstandsonderwijs (e-learning).

Evangelische Theologische Academie
Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETA theologisch onderwijs aan op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs. Het studieaanbod van de ETA bestaat onder meer uit: Bachelor Theologie, Bijbelse Theologie, Gemeente Werk, Missionair Werk, Kadercursus voor gemeentewerkers en Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Gemeente Werk.