Menu

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik ondergebracht bij Evangelisch College

Het Evangelisch College wordt de landelijke aanbieder van de cursus Verantwoord Bijbelgebruik. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen drs. John Boekhout en het Evangelisch College.

Samenwerking
Vanuit een gezamenlijk verlangen om christenen toe te rusten tot het zo goed mogelijk lezen, begrijpen en toepassen van de Bijbelse boodschap hebben John Boekhout en stichting Evangelisch College besloten de cursus Verantwoord Bijbelgebruik actief aan te gaan bieden in kerkelijke gemeenten in Nederland. Het Evangelisch College wordt hierbij de landelijke aanbieder van de cursus, terwijl John Boekhout zich zal toeleggen op het opleiden en begeleiden van docenten. In het seizoen 2016-2017 zal John Boekhout de cursus eerst nog zelf verzorgen, o.a. in het Onderwijscentrum van het Evangelisch College in Zwijndrecht en in de Vrije Baptistengemeente in Emmeloord.

Verantwoord Bijbelgebruik
Verantwoord Bijbelgebruik is een pittige, interactieve ‘doe-cursus’ bestaande uit tien lesavonden en bestemd voor iedereen die verlangt naar meer diepgang en voldoening in het Bijbellezen en toegerust wil worden in het op verantwoorde wijze vertalen van de Bijbelse boodschap naar de tijd van nu. Maar ook diegenen die al regelmatig Bijbelstudie geven en/of voorgaan in de prediking behoren tot de doelgroep van deze cursus.

In de cursus wordt stap-voor-stap de kunst van het ontdekkend Bijbellezen aangeleerd met behulp van de ‘OBT-methode’, bestaande uit drie fasen in het bestuderen van een Bijbelgedeelte: Ontdekken, Begrijpen en Toepassen.

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik is ontstaan in de jaren ’80 uit toerustingswerk door John Boekhout onder kerkleiders in het toen nog communistische Oost-Europa. In de loop der jaren heeft deze training zich ontwikkeld tot wat deze nu is en ontstond ook de behoefte aan een handboek, wat in 1998 onder de gelijknamige titel is verschenen. Sindsdien zijn er zowel in Nederland als wereldwijd duizenden mensen door deze cursus en het boek (ruim 7500 exemplaren van verkocht) toegerust in het verantwoord omgaan met de Bijbel. In Nederland is de cursus Verantwoord Bijbelgebruik dan ook een begrip geworden.

Evangelisch College
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwasseneneducatie dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Verspreid over ruim 60 leslocaties in Nederland volgen jaarlijks ruim 1500 studenten een opleiding of cursus bij het Evangelisch College. Het kantoor en onderwijscentrum van het Evangelisch College is gevestigd in Zwijndrecht.

Zie voor meer informatie over de cursus:
www.evangelisch-college.nl/Verantwoord-Bijbelgebruik.html.