Menu

Bezoek een proefles van de ETS-Bijbelcursus

Kopafbeelding

In september kunnen geïnteresseerden kennismaken met de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College door vrijblijvend een les bij te wonen.

De ETS-Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdlijnen van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. In september start deze vierjarige cyclus opnieuw, bij de Bijbelboeken Genesis en Mattheüs.

Het Evangelisch College biedt de ETS-Bijbelcursus aan op vijftig locaties in Nederland. Jaarlijks volgen meer dan duizend cursisten deze cursus. Zie voor meer informatie over de cursus, de cursuslocatie en cursusdata: www.evangelisch-college.nl/ets.