Menu

Bestuursleden (V/M) gezocht

Oktober 2014.

In verband met het vertrek van enkele bestuursleden in 2015 is het Evangelisch College op zoek naar enthousiaste opvolgers. Belangstellenden dienen allereerst van harte betrokken te zijn bij het werk van het Evangelisch College en het belang van bijbels theologisch onderwijs te onderschrijven. Verder is het belangrijk dat zij zich kunnen vinden in de identiteit en het interkerkelijk karakter van de stichting, en kerkelijk meelevend zijn. 

Binnen het bestuur is er specifiek behoefte aan expertise op het gebied van juridische, financiële en/ of secretariële zaken. Jaarlijks wordt er 4-6 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn in Zwijndrecht. Reiskosten worden vergoed.

Belangstellenden kunnen hun reactie vóór 1 januari 2015 via de mail sturen aan drs. Martien Jan de Haan, voorzitter (). Graag met vermelding van motivatie en CV.