Menu

Foto's diplomering ETA & EPS 2015

Op zaterdag 24 januari en vrijdag 7 februari werden er in Meppel en Zwijndrecht diploma's en certificaten uitgereikt aan diverse studenten van de ETA en het EPS.


Terugblik opening EC-onderwijscentrum

Zaterdag 31 januari opende het Evangelisch College haar nieuwe kantoor en theologisch onderwijscentrum in Zwijndrecht. ’s Ochtends bezochten zo’n 150 belangstellenden het Open Huis. ’s Middags vond de officiële opening plaats.

ETS-diplomering 2014

Zaterdag 22 november 2014 ontvingen negentien cursisten een bekroning op vier jaar Bijbelonderwijs tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking.

Nieuw boek over 1 Petrus door ETS-docent Pieter van den Berg

Kopafbeelding

Onlangs verscheen het boek 'Met Petrus op weg' dat ETS-docent drs. ing. Pieter van den Berg met hulp van Janne IJmker heeft geschreven.

Evangelisch College behoudt ANBI-status

Kopafbeelding

Augustus 2014.
De fiscus honoreert bezwaren Evangelisch College en maakt intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht ongedaan.

EC verzorgt Bijbelquiz van Groot Nieuws Radio

Kopafbeelding

Juli 2014.
Doe deze zomer mee met de Bijbelquiz van Groot Nieuws Radio welke in samenwerking met het Evangelisch College tot stand is gekomen.

Toerustingscursus Pastoraat: Haulerwijk, Amersfoort en Zwijndrecht

Kopafbeelding

Juli 2014.
In het cursusjaar 2014-2015 wordt de Toerustingscursus Pastoraat aangeboden in Haulerwijk, Amersfoort en Zwijndrecht.

Winnaar QUIZ Opwekking

Juni 2014.
Het Evangelisch College verzorgde op zondagmiddag 8 juni een quiz in de Wereldinfobeurs tijdens de Opwekking Pinksterconferentie 2014. Bij de stand kon op een iPad een Bijbelquiz worden gemaakt.

Nieuwe website Evangelisch College

Kopafbeelding

Juni 2014.
Het Evangelisch College heeft haar website vernieuwd. Hadden voorheen de scholen (ETA/EPS/ETS) een eigen website, nu is alles ondergebracht in één nieuwe, frisse website, waardoor het totale opleidingsaanbod van het Evangelisch College overzichtelijk(er) wordt gepresenteerd aan de bezoeker.

Update ANBI-status

Kopafbeelding

Mei 2014. De bezwaarprocedure tegen de intrekking van de ANBI-status loopt nog. Giften aan het EC zijnderhalve vooralsnog niet aftrekbaar.

Reisverslag Israëlreis 14 – 23 februari 2014

ANBI-status ingetrokken; bezwaarprocedure loopt

Kopafbeelding

16 september 2013. De belastingdienst heeft medio augustus 2013 besloten de ANBI-status van het Evangelisch College met terugwerkende kracht in te trekken.

Terugblik opening studiejaar 2013-2014

Kopafbeelding

September 2013.
In het kader van de komst van de Dode Zeerollen naar Nederland (zie: Drents Museum) werd op zaterdag 31 augustus 2013 in Assen een congres gehouden over de Dode Zeerollen en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het Evangelisch College had zich hierbij aangesloten en opende op deze dag het nieuwe studiejaar met bestuur, docenten en medewerkers. Ook diverse studenten en cursisten waren als deelnemer aanwezig op het congres.

Terugblik opening studiejaar 2012-2013

Kopafbeelding

Oktober 2013.
Op zaterdag 29 september 2012 vond in Putten de opening plaats van het nieuwe studiejaar van het Evangelisch College. De dag bestond uit een docentenontmoeting in de ochtend met aansluitend een studiedagmiddag over het thema ‘Leven in crisistijd’.

rss