Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Doelstellingen

Het Evangelisch College heeft zich tot hoofddoel gesteld om over en vanuit Gods Woord systematisch onderricht te bieden. Zij richt zich daarbij vooral op diegenen die vanwege hun werk, gezin of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een voltijdse opleiding te volgen, maar toch het verlangen hebben hun geloof te versterken, het effectief uit te dragen en/of zichzelf te bekwamen tot een taak in de christelijke gemeente of anderszins. Om de hierboven geformuleerde doelstelling te verwezenlijken heeft de school voor haar werkzaamheden de volgende subdoelen geformuleerd.

 1. De student begeleiden in het verkrijgen van een (grotere) kennis van de Schrift, het christelijk geloof, zichzelf en de naaste.
 2. Het bij de student ontwikkelen van kennis aangaande bijbelse normen en waarden, en het herkennen van Gods plan voor het eigen leven. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de christen in de hedendaagse samenleving.
 3. De student trainen en bijstaan in zelfstandig onderzoek van de Schrift en het op deze wijze ontwikkelen van een bijbelse visie op wereld en maatschapij.
 4. De student bewustmaken van de roeping tot discipelschap en toewijding aan Christus, zodat men vrucht kan dragen in en voor Gods koninkrijk.
 5. De student leren onderkennen en beheren van de door God gegeven geestelijke gave(n), zodat hij of zij optimaal binnen Christus’ gemeente kan functioneren en anderen tot discipelen kan maken.
 6. Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, waardoor bijgedragen wordt aan de wereldomvattende zending waartoe iedere christen geroepen is.
 • Kopafbeelding

  Nieuw: MissieMeter - Ontdek het missionaire domein van uw kerk

  20-06-2017 Missionair kerk-zijn kan op heel veel verschillende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw kerk? De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

  09-06-2017 Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

  31-05-2017 Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  EC-Magazine | juni 2017

  30-05-2017 Het Magazine van het Evangelisch College verschijnt drie keer per jaar en houd je op de hoogte van het nieuws en het studieaanbod van het Evangelisch College. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen