Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Doelstellingen

Het Evangelisch College heeft zich tot hoofddoel gesteld om over en vanuit Gods Woord systematisch onderricht te bieden. Zij richt zich daarbij vooral op diegenen die vanwege hun werk, gezin of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een voltijdse opleiding te volgen, maar toch het verlangen hebben hun geloof te versterken, het effectief uit te dragen en/of zichzelf te bekwamen tot een taak in de christelijke gemeente of anderszins. Om de hierboven geformuleerde doelstelling te verwezenlijken heeft de school voor haar werkzaamheden de volgende subdoelen geformuleerd.

 1. De student begeleiden in het verkrijgen van een (grotere) kennis van de Schrift, het christelijk geloof, zichzelf en de naaste.
 2. Het bij de student ontwikkelen van kennis aangaande bijbelse normen en waarden, en het herkennen van Gods plan voor het eigen leven. Hierbij wordt tevens aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de christen in de hedendaagse samenleving.
 3. De student trainen en bijstaan in zelfstandig onderzoek van de Schrift en het op deze wijze ontwikkelen van een bijbelse visie op wereld en maatschapij.
 4. De student bewustmaken van de roeping tot discipelschap en toewijding aan Christus, zodat men vrucht kan dragen in en voor Gods koninkrijk.
 5. De student leren onderkennen en beheren van de door God gegeven geestelijke gave(n), zodat hij of zij optimaal binnen Christus’ gemeente kan functioneren en anderen tot discipelen kan maken.
 6. Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, waardoor bijgedragen wordt aan de wereldomvattende zending waartoe iedere christen geroepen is.

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen